Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

OPEN CALL / 05 ARTLOOP Festival

Opublikowano 29 kwietnia 2016

W związku z tegorocznym projektem wystawienniczym, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, organizator 05 ARTLOOP Festival w Sopocie, ogłasza międzynarodowy Konkurs skierowany do twórców w celu wyłonienia prac, które zostaną zaprezentowane podczas wystawy plenerowej KUMULACJA w dniach 27.08−04.09.2016 w Sopocie.

Zapraszając artystów do interwencji i dialogu z przestrzenią Mola, zwracamy szczególną uwagę na następujące zagadnienia i perspektywy:

  • Molo jako szczególny przypadek przestrzeni publicznej. W tkance miejskiej przestrzenie publiczne zazwyczaj przenikają się z miejscami prywatnymi, zamkniętymi, całkowicie lub częściowo niedostępnymi. Ponadto, za ogólnym pojęciem przestrzeni publicznej kryją się różne szczegółowe funkcje (handlowe, komunikacyjne, polityczne). Na Molo do tego przenikania jednak nie dochodzi; przestrzeni prywatnej tu nie ma. Molo nie ma również żadnej innej funkcji poza byciem przestrzenią publiczną – to ucieleśnienie abstrakcyjnego wymiaru tego pojęcia. Tym samym miejsce to staje interesującym terytorium do studiów nad dramaturgią, topografią i socjologią publicznej przestrzeni.
  • Molo jako realizacja utopijnego pragnienia wciągnięcia w obręb miasta (zorganizowanej struktury urbanistycznej) amorficznego i niezakiełznanego żywiołu morza.
  • Molo jako przestrzeń szczególnych zachowań społecznych, właściwych dla kurortów i miejscowości wypoczynkowych: biznesu turystycznego, spędzania i „zabijania” wolnego czasu, zwiedzania, spacerowania.
  • Molo jako przestrzeń podziwu. To struktura stworzona do podziwiania siebie nawzajem, bo Molo przypomina wybieg modowy, na którym aktorzy dnia codziennego dokonują autoprezentacji. To także struktura podziwu fenomenów natury: (groźnego) żywiołu morza, zachodów słońca, odległego, nieosiągalnego horyzontu.
  • Molo jako przestrzeń ambiwalentna, zabudowana z pragnienia wyjścia w morze i jednocześnie odgrodzenia się od niego.
  • Molo jako unikalne miejsce w mieście, z którego można spojrzeć z dystansu i na chłodno na samo miasto. Jeżeli Molo jest fizyczną emanacją ducha Sopotu, to jaka jest natura ducha, który emanuje? Jaka jest natura Sopotu? Czy jest miejscem na końcu Polski, w którym kumuluje się narodowa kultura przyjemności? Scenografią dla spektaklu rozrywki? Rajem gangsterów? Piekłem sezonowych pracowników?
  • Molo jako szczególna struktura architektoniczna, której charakter narzuca szereg obiektywnych ograniczeń. Te ograniczenia traktujemy jako okoliczności sprzyjające krytycznej refleksji nad sposobami istnienia sztuki w przestrzeniach publicznych. Istotna jest dla nas wrażliwość na kontekst miejsca, szacunek dla jego materii i elastyczność we wpisywaniu się w to, co zastane.
  • Szum; Molo to przestrzeń, w której typowa dla przestrzeni zurbanizowanych audiosefera (miejski gwar, odgłosy kroków, muzyka) miesza się z głosem natury, szumem fal. Wychodząc w ramach festiwalu na Molo będziemy zwracać szczególną uwagę na moment spotkania się i mieszania tych dwóch porządków dźwiękowych (ludzkiego i nie-ludzkiego), a także na fizyczną obecność szumu i metaforyczny wymiar tej obecności.

Opracowanie koncepcji – Kolektyw Kuratorski w składzie:

‌Lena Dula,
‌Małgorzata Gołębiewska,
‌Emilia Orzechowska,
‌Ewa Szabłowska,
‌Stach Szabłowski

Deadline – 31 maja 2016 roku

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 13 czerwca 2016 roku na www.artloop.pl.
Laureaci zostaną dodatkowo poinformowani drogą mailową.

Nagrodą w Konkursie jest możliwość realizacji zgłoszonej do konkursu pracy.
Odpłatność za realizację pracy w ramach zawartej umowy kształtuje się następująco:
a) w przypadku pracy produkowanej specjalnie na Festiwal – w wysokości 5000 zł brutto
b) w przypadku pracy gotowej, wcześniej eksponowanej – w wysokości 2500 zł brutto

Prosimy kierować korespondencję oraz zgłoszenia wyłącznie na adres:
contest@artloop.pl