Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Konkurs na projekt i wykonanie muralu

Opublikowano 30 maja 2016

Konkurs na projekt i wykonanie muralu. Konkurs realizowany w ramach projektu Warsaw Spire.

Organizatorem konkursu na projekt i wykonanie muralu jest Ghelamco Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie 02-675, przy ul. Wołoskiej 22.

Celem konkursu na projekt i wykonanie najlepszego projektu muralu, czyli wielkoformatowego malowidła ściennego, który zostanie zrealizowany przez laureata na ścianach klatek schodowych pomiędzy piętrem 44 a 46 w obiekcie Warsaw Spire.

Tematyka muralu: Mural inspirowany prostymi kształtami, jak na przykładzie poniżej. Proste kształty o kolorystyce pastelowej z drobnymi wstawkami kolorów intensywnych.

Technika muralu: wielkoformatowa grafika wykonana na bazie farb akrylowych lub innych farb dostosowanych do malarstwa z niską zawartością LZO.

Prace konkursowe wraz z kosztorysem realizacji należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15.05.2016r.

Pliki do pobrania:

WZ30_AR_STR_DET_A_004_0000_02

konurs mural