Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Rezydencja artystyczna w Wiedniu i Salzburgu

Opublikowano 19 sierpnia 2016

Urząd Kanclerza Austrii we współpracy z KulturKontakt Austria ogłaszają nabór na rezydencję artystyczną w Wiedniu i Salzburgu. Pobyt rezydencyjny służyć ma poznaniu austriackiej kultury i nawiązaniu kontaktu z artystami i artystkami. Celem pobytu jest zrealizowanie własnego projektu.

Stypendia skierowane są do twórczyń i twórców następujących dziedzin:
• sztuki piękne
• fotografia artystyczna
• sztuka wideo i mediów
• design
• kompozycja muzyczna
• literatura
• literatura dla dzieci i młodzieży
• tłumaczenia literackie
• animacja kultury
• sztuka kuratorska

Można ubiegać się o stypendium wyłącznie w jednej dziedzinie, czas trwania pobytu rezydencyjnego zależny jest od wybranej dziedziny.

O rezydencję ubiegać mogą się: artyści i artystki nie mieszkający na stałe w Austrii i nie posiadający obywatelstwa austriackiego. Premiowana jest znajomość języka niemieckiego i angielskiego.

O rezydencję nie mogą ubiegać się osoby, które brały już udział w programach rezydencyjnych KulturKontakt Austria, Urzędu Kanclerza Austrii lub Federalnego Ministerstwa Nauki, Sztuki i Kultury.

Wiek: Osoby ubiegające się o rezydencję muszą mieć ukończone 40 lat, to znaczy urodzić się po 31 grudnia 1976. Jeżeli o rezydencję ubiega się para artystów, kryterium wieku musi spełniać co najmniej jedno z nich.

Szczegóły oferty stypendialnej oraz formularz zgłoszeniowy w załączniku.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 października 2016 (decyduje data stempla pocztowego) wyłącznie pocztą na adres
Bundeskanzleramt Österreich
Abteilung II/6
Concordiaplatz 2
1010 Wien
Zgłoszenia wysyłane elektronicznie nie będą honorowane.

Szczegóły oferty stypendialnej oraz formularz zgłoszeniowy w załącznikach:

AiR_engl_Ausschreibung_2017_final

Bewerbungsformular_-_2017