Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Trzecia edycja festiwalu dźwięku i obrazu Młode Wilki 16

Opublikowano 23 sierpnia 2016

Trzecia edycja festiwalu dźwięku i obrazu Młode Wilki 16.

Festiwal skierowany jest do studentów wyższych szkół plastycznych
i muzycznych oraz niestudiujących osób do 25 roku życia, zainteresowanych zagadnieniami sztuki współczesnej. Sekcja “Młode Wilki 1/2” skierowana jest dla uczniów szkół średnich.

Zgłaszać można projekty fantasmagoryczne, wystąpienia/koncerty, filmy eksperymentalne, video, performance, realizacje soundart’owe, rzeźby, instalacje – których istotnym elementem jest relacja pomiędzy dźwiękiem i obrazem lub formą przestrzenną. Cenione są pomysły utopijne i bezkompromisowe. Nie przyjmowane są videoklipów, zrealizowane do muzyki popularnej ani realizacje komercyjne.

Prace i propozycje nadsyłać można drogą mailową do 10 października 2016 roku. 

JURY : Sebastian Cichocki, Antje Majewski, Agnieszka Polska, Stanisław Ruksza

GOŚĆ SPECJALNY: Przemysław Kwiek


PERFORMERZY: Armantas Gečiauskas, Daniel Rumiancew, Andrzej Szpindler


MUZYCY: Anna Zaradny i Krzysztof Topolski

Festiwal Młode Wilki 16 odbywa się na Akademii Sztuki w Szczecinie, w Kinoteatrze Pod Złotym Leszczem, oraz w Filharmonii Szczecińskiej, gdzie w tych samych dniach ma miejsce partnerski festiwal “Diffusion_Art”.

Laureatom konkursu “Młode Wilki 16” Jury przyzna następujące nagrody
GRAND PRIX: 5000 zł.

Więcej informacji: mlodewilki.akademiasztuki.eu

FESTIWAL REALIZOWANY JEST PRZEZ Fundację Akademii Sztuki w Szczecinie Academia Nova oraz WYDZIAŁ MALARSTWA I NOWYCH MEDIÓW
AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE:

kierownicy Festiwalu: 
Łukasz Jastrubczak i Zorka Wollny

e-mail : mlodewilki@akademiasztuki.eu

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt jest współfinansowany przez Województwo Zachodniopomorskie.

Projekt jest współfinansowany przez Miasto Szczecin.

Współorganizatorami Festiwalu są:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Szczeciński Inkubator Kultury