Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Konkurs na projekt plakatu promującego 20-lecie Instytutu Polskiego w Wilnie

Opublikowano 13 października 2016

Instytut Polski w Wilnie, placówka dyplomatyczna podległa Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP, obchodzi w tym roku 20. rocznicę powstania. Główną misją IP w Wilnie jest upowszechnianie na Litwie najciekawszych przejawów polskiej kultury, wiedzy o historii oraz dziedzictwie narodowym, promocja współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, nauki oraz życia społecznego. W ciągu ostatnich dwudziestu lat Instytut zorganizował ponad 2000 projektów w obszarze teatru, muzyki, filmu, sztuki współczesnej, literatury, designu, historii, turystyki i innych.  Instytut pomaga polskim i litewskim twórcom w nawiązaniu współpracy, wspiera wspólne projekty. Dba, by polscy artyści obecni byli na najważniejszych wydarzeniach na Litwie. Opowiada o wielowiekowych więzach łączących Polskę i Litwę, przypomina postacie, które łączą nasze narody, jak Adam Mickiewicz, Czesław Miłosz, Jerzy Giedroyć i wielu innych.

Instytut Polski w Wilnie wspólnie ze Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej ogłaszają konkurs na plakat promujący Instytut Polski w Wilnie w 20. roku jego działalności. Konkurs skierowany jest do artystów plastyków, projektantów grafiki, studentów uczelni artystycznych z Polski i Litwy.

Plakat powinien promować działalność Instytutu, odnosić się do polsko-litewskich związków w obszarze kultury, nauki, turystyki, historii a także informować o tym, że Instytut Polski działa na Litwie już 20 lat. Na plakacie powinno znaleźć się miejsce na informację „Instytut Polski w Wilnie – już 20 lat z wami” w wersji litewskiej „Lenkijos institutas Vilniuje – jau 20 metų kartu su jumis” oraz logo Instytutu wraz z adresem strony internetowej (Lenkijosinstitutas.lt) i profili na Facebooku (Lenkijosinstitutas) i Twitterze (PLInst_Vilnius).

Na projekty czekamy do 2 listopada 2016 roku.

Autor zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę w wysokości 600 euro brutto oraz nagrodę dodatkową w postaci pobytu w Warszawie lub Wilnie (przelot i 2 noce w hotelu, do wykorzystania do 15 grudnia 2016 r.).  Dodatkowo, zwycięski projekt pojawi się na plakatach w Wilnie w listopadzie br. oraz będzie używany w działaniach promocyjnych Instytutu.

W jury konkursu zasiądą:

  • Angelika Gromotka, Brand Director, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej
  • Marcin Łapczyński, Dyrektor, Instytut Polski w Wilnie
  • Prof. dr Raminta Jurėnaitė, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie

Projekty powinny zostać przekazane w formie zwykłych plików .jpg w rozdzielczości 300dpi i wielkości nie większej niż 5MB, wraz z krótką notatką o autorze oraz swoimi danymi na adres.  Autora nagrodzonej pracy poprosimy o dostarczenie projektu plakatu w postaci gotowej do druku, według wskazanych w regulaminie parametrów technicznych. O przekazanie praw autorskich poprosimy wyłącznie zwycięzcę.

Uwaga: laureat powinien mieć możliwość wystawienia faktury za usługę zaprojektowania plakatu. Nie ma możliwości przekazania nagrody w formie umowy o dzieło.

Więcej informacji: Andrzej Kierulis, Andrzej.kierulis@instytutpolski.org

Regulamin