Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Międzynarodowy konkurs na projekt ilustrowanej książki dla dzieci

Opublikowano 28 listopada 2016

Międzynarodowy konkurs na projekt ilustrowanej książki dla dzieci. Edycja druga.

Pierwsza edycja konkursu Jasnowidze okazała się sukcesem i spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Liczba nadesłanych prac konkursowych przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania – przyszło ich ponad 520, a wśród zgłoszeń znalazło się wiele intrygujących projektów.

Dziś można już podziwiać materialne efekty konkursu. Nagrodzone projekty ukazują się w postaci książek konkursowych: pierwsza z nich – nagrodzona przez jury międzynarodowe „Kawalerka” Weroniki Przybylskiej została wydana na początku roku. Druga (a być może także kolejne) ukaże się w najbliższych miesiącach. Trzy inne książki – „Zakątki” Michaliny Rolnik oraz „Okularki” i „Król” Ewy Madeyskiej zilustrowane przez finalistkę Jasnowidzów Kasię Matyjaszek – powstały dzięki współpracy, jaką wydawnictwo nawiązało z wyróżniającymi się uczestnikami konkursu.

Najciekawsze nadesłane projekty złożyły się na interaktywną wystawę pokonkursową, która krąży po całej Polsce. Przybrała także formę książki aktywnościowej – katalogu konkursowego wydanego we współpracy z Narodowym Centrum Kultury.

Obejrzyj katalog: http://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/jasnowidze/katalog_jasnowidze_2014_2015.pdf

Wszystko to sprawia, że drugą edycję międzynarodowego konkursu na projekt ilustrowanej książki dla dzieci JASNOWIDZE 2016 ogłaszamy z jeszcze większym entuzjazmem i radością. Liczymy na jeszcze liczniejsze zgłoszenia!

Wciąż przyświecają nam te same idee i cele, które leżały u źródeł pierwszej edycji konkursu: budzenie potencjału tkwiącego w młodych twórcach, dbałość o jakość estetyczną i edytorską książek dziecięcych, dążenie do wyznaczania w tej dziedzinie najwyższych standardów, wspomaganie rozwoju polskiej książki dziecięcej i jej międzynarodowej obecności.

Bezpośrednim celem konkursu jest inicjowanie procesu tworzenia pięknych i wartościowych książek dla dzieci oraz odkrywanie utalentowanych twórców i stwarzanie im możliwości zaistnienia na polskim i międzynarodowym rynku wydawniczym.

Do udziału w konkursie zapraszamy debiutantów i doświadczonych twórców, z Polski i z zagranicy, występujących indywidualnie lub zespołowo. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat.

Przedmiotem konkursu jest projekt ilustrowanej książki dla dzieci w języku polskim lub angielskim.

Prace konkursowe powinny zawierać scenariusz (konspekt) lub scenorys (storyboard) całej książki oraz 3 gotowe rozkładówki i okładkę.

Ocenie podlegać będą: jakość artystyczna projektu, oryginalność, forma pobudzająca dziecięcą wyobraźnię i treść uwzgledniająca dziecięcą wrażliwość.

Prace konkursowe będą oceniane przez dwa niezależne jury:

 Jury międzynarodowe w składzie: Monika Hanulak, Juraj Horváth, Åshild Kanstad Johnsen i Grzegorz Kasdepke.

 Jury Wydawnictwa Dwie Siostry: Ewa Stiasny, Jadwiga Jędryas, Joanna Rzyska, Maciej Byliniak.

W Konkursie są przewidziane 3 kategorie nagród:

1. Nagroda główna nagroda w wysokości 2500 euro oraz dwa wyróżnienia honorowe –

przyznawane przez jury międzynarodowe.

2. Nagroda w postaci wydania książki przyznawana przez jury Wydawnictwa Dwie Siostry.

3. Udział najlepszych nadesłanych projektów w wystawie pokonkursowej.

Prace konkursowe należy nadsyłać od 15 listopada do 15 grudnia 2016 roku na adres:

Wydawnictwo Dwie Siostry

al. 3 Maja 2 m. 183

00-391 Warszawa

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 marca 2017 roku na stronie internetowej konkursu.

Strona internetowa konkursu: http://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/jasnowidze_2016/

Wersja angielska: http://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/clairvoyants_2016/

Regulamin konkursu:

http://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/dwiesiostry_files/File/JASNOWIDZE_2016_regulamin.pdf

Wersja angielska:

http://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/dwiesiostry_files/File/CLAIRVOIANTS_2016_regulations.pdf

Kontakt:

e-mail: jasnowidze@wydawnictwodwiesiostry.pl

tel. + 48 22 253 44 28

Promocja: Katarzyna Domańska

e-mail: k.domanska@wydawnictwodwiesiostry.pl

tel. + 48 22 618 25 30