Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

IV Triennale Malarstwa ANIMALIS

Opublikowano 5 grudnia 2016

Triennale Malarstwa ANIMALIS – ogólnopolski konkurs na obraz o tematyce zwierzęcej dla profesjonalnych artystów plastyków ma za zadanie kultywować tradycyjne malarstwo za pomocą najwcześniejszego tematu jaki pojawił się w tej towarzyszącej człowiekowi od początków jego istnienia technice.

W konkursie mogą brać udział artyści profesjonalni oraz tegoroczni (2016.17) dyplomanci Akademii Sztuk Pięknych.

Do udziału w  konkursie przyjmowane będą prace dwuwymiarowe, wykonane w latach 2014-2017 w dowolnej technice i konwencji malarskiej, nie dające się powielić jako oryginały, uprzednio nie nagradzane i będące własnością autora. Maksymalny wymiar dłuższego boku pracy to 130 cm. Przyjmowane będą wyłącznie prace jednoczłonowe, przygotowane do bezpośredniej ekspozycji (nie wymagające montażu).

Prace należy zgłaszać do 10 lutego 2017 roku.

Więcej informacji:
http://galeriamm.eu/prezentacja/konkurs.php
http://galeriamm.eu/animalis/regulamin.pdf