Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Konkurs na rzeźbę Superścieżka

Opublikowano 21 grudnia 2016

Jeszcze tylko półtora tygodnia pozostało na przesyłanie zgłoszeń do konkursu na projekt obiektu rzeźbiarskiego i artystycznej ingerencji w nawierzchnię skweru im. Mariana Eilego na krakowskich Grzegórzkach. Konkurs jest elementem projektu „Superścieżka”, który od nowego roku wchodzi w fazę realizacji.

Projekt rewitalizacyjny dotyczy pięciu hektarów terenów zielonych, rozciągających się pomiędzy rondami: Mogilskim i Grzegórzeckim. „Superścieżka” ma scalić rozbite dotąd stosunkiem właścicielskim działki i przekształcić je w zróżnicowaną funkcjonalnie, lecz spójną formalnie przestrzeń rekreacyjną. Jednym z jej kluczowych elementów będzie odświeżony skwer M. Eilego oraz powstające na nim symboliczne odniesienia do kulturowego dziedzictwa Krakowa.

– Sztuka odgrywa istotną rolę w kształtowaniu przestrzeni publicznych – opowiada Artur Wabik, znany krakowski artysta sztuk wizualnych i dyrektor artystyczny konkursu na obiekt rzeźbiarski. Zgodnie z decyzją mieszkańców motyw przewodni koncepcji tego terenu odnosi się do „słowa”. – Z tego powodu chcielibyśmy ingerencje artystyczne skierować zarówno w kierunku literatury, jak i typografii, odwołując się do dorobku Mariana Eilego, pierwszego redaktora naczelnego krakowskiego tygodnika społeczno-kulturalnego „Przekrój” – dodaje Artur Wabik.

Patron grzegórzeckiego skweru był jednym z głównych twórców tzw. „złotej ery” tygodnika, przypadającej na lata 1945-1969. Dla wszystkich uczestników konkursu eksperci z Instytutu Książki przygotowali zasób literacki, gromadzący intelektualnie wyrafinowane, a zarazem lekkie i przystępne dla szerokiego odbiorcy teksty.

Charakterystyczną cechą „Przekroju” była jego siła przyciągania. Stałymi współpracownikami pisma byli m.in.: Jarosław Iwaszkiewicz, Konstanty Ildefons Gałczyński, Ludwik Jerzy Kern, Jan Sztaudynger czy Stanisław Lem. Magnetyczność „Przekroju” była tak silna, że nawet Pablo Picasso, podczas wizyty w Polsce, nie mógł sobie odmówić wizyty w redakcji. Należy przy tym pamiętać, że „Przekrój” to nie tylko kopalnia referencji literackich, ale także plastycznych, łatwych do znalezienia w ilustracjach Daniela Mroza, Zbigniewa Lengrena czy Sławomira Mrożka.

Organizator konkursu – Fundacja Aktywnych Obywateli im. Józefa Dietla, która koordynuje projekt „Superścieżki” – nie określił szczegółowo konwencji plastycznej projektu, wychodząc z założenia, iż decyzje te leżą w kompetencji artystów. – Zależy nam jednak, aby obiekt rzeźbiarski był dobrze zintegrowany z podłożem, co da impuls do „rozlewania się” sztuki po całym terenie „Superścieżki”, w kolejnych etapach realizacyjnych projektu – zwraca uwagę Artur Wabik. Jego zdaniem kształt konkursowej bryły ma stać się przyczynkiem do ustalenia klucza estetycznego dla całego obszaru. – Przed uczestnikami konkursu stoi więc odpowiedzialne i trudne zadanie. Życzę im powodzenia! – zachęca krakowski artysta (https://www.youtube.com/watch?v=OVg92aCVWks).

Superścieżka to pierwszy krakowski projekt placemakingowy, którego celem jest zagospodarowanie przestrzeni negatywowej między budynkami (istniejącymi oraz planowanymi) na krakowskich Grzegórzkach. Pierwszym etapem działań w jego ramach były warsztaty skierowane do mieszkańców Krakowa, podczas których pod kierunkiem architektów przygotowano program funkcjonalny tego obszaru. Po przygotowaniu projektu wykonawczego i uzyskaniu pozwoleń administracyjnych projekt wchodzi w fazę realizacji – pierwszym jego elementem będzie zagospodarowanie skweru M. Eilego, realizowane przy udziale firmy Skanska. Zakończenie działań na skwerze planowane jest na czerwiec 2017 roku.

Więcej informacji na http://supersciezka.pl/konkurs/

Regulamin konkursu: http://supersciezka.pl/konkurs/assets/images/regulamin.pdf

Termin nadsyłania zgłoszeń:  31 grudnia 2016 r (do północy)