Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Plener w Dolinie Pięciu Stawów Polskich dla artystów i artystek warszawskich

Opublikowano 10 marca 2017

Nabór w trybie konkursowym do 26 marca 2017

Od 7 do 12 maja w Dolinie Pięciu Stawów Polskich odbędzie się plener współorganizowany przez Muzeum Narodowe w Warszawie i Schronisko Górskie PTTK dla artystów i artystek warszawskich, którzy będą mieli okazję wspólnie z wybitnymi przyrodnikami i znawcami gór eksplorować Tatry Wysokie. Do udziału w pobycie twórczym zostanie zaproszonych pięciu uczestników wyłonionych w drodze otwartego konkursu. Na zgłoszenia drogą elektroniczną czekamy do 26 marca 2017 roku.

Po powrocie do Warszawy uczestnicy zaprezentują w przestrzeni  miejskiej koncepcje artystyczne powstałe podczas pleneru. Pokaz odbędzie się w dniach 24–25 czerwca w mokotowskim parku Morskie Oko położonym nieopodal Muzeum Rzeźby w Królikarni. Wydarzenie będzie towarzyszyć wystawie „Relacja Warszawa – Zakopane” współorganizowanej przez Muzeum Narodowe w Warszawie i Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, poświęconej silnej, kulturotwórczej więzi pomiędzy dwoma stolicami: polityczną i zimową.

Do udziału w Plenerze w Dolinie Pięciu Stawów Polskich zapraszamy artystki i artystów związanych z Warszawą jako miejscem urodzenia, zamieszkania, studiów lub innej formy identyfikacji z miastem, działających w sztukach plastycznych lub sięgających do innych dziedzin artystycznych. Nad przebiegiem pleneru, a także pokazu w Warszawie będzie czuwał Zbigniew Rogalski – uznany artysta i doświadczony pedagog.

Nabór jest skierowany do studentów lub absolwentów uczelni artystycznej albo kierunków artystycznych uczelni wyższych. Zgłoszenia powinny zawierać opis dotychczasowych działań, uzasadnienie powiązań z Warszawą oraz list prezentujący motywację udziału w plenerze.

Aby przesłać zgłoszenie, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem naboru.

Zgłoszenia oceni jury, w skład którego wejdą:
  • Agnieszka Morawińska – dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie
  • Agnieszka Tarasiuk – kuratorka Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego
  • Anna Wende-Surmiak – dyrektor Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
  • Tomasz Fudala – historyk i krytyk sztuki, kurator w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
  • Zbigniew Rogalski – artysta i kierownik pleneru
Organizator udziela informacji na temat naboru pod adresem: plener@mnw.art.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.
Projekt współorganizowany przez Schronisko Górskie PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich i Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Strona www