Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Ogólnopolski konkurs ZAKŁÓCENIA

Opublikowano 13 czerwca 2017
Pierwsza edycja ogólnopolskiego konkursu ZAKŁÓCENIA.
Termin przesyłania zgłoszeń – do 20.09.2017

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie ogłasza pierwszą edycję ogólnopolskiego konkursu ZAKŁÓCENIA / temat tegorocznej edycji – UMWELT. W dosłownym tłumaczeniu /niem./znaczy tyle co środowisko, otoczenie. Słowo to zostało zaadaptowane przez niemieckiego biologa Jakoba von Uexkull, określa zwierzęcy punkt widzenia danego gatunku. Każdy organizm ma swoje uwarunkowania ekologiczne i styl życia. Umwelty różnią się co stanowi o ich indywidualności i wyjątkowości historii. Z semiotycznego punktu widzenia to rodzaj egoistycznego świata. Na skutek badań nad zwierzętami, jasnym stało się, że nie możemy odczuwać tego co odczuwają zwierzęta. W pełni nie możemy pojąć psa nie będąc psem. Jedyne na co nas stać to próba wyjścia poza nasz wąski Umwelt i wejście w jego świat za pomocą siły wyobraźni. Wychodzenie poza granice naszej percepcji może stać się kluczem i odkrywczym narzędziem na polu sztuki, nauki i wielu innych działań. Czy możemy sobie w pełni wyobrazić jak to jest być robakiem niczym Franz Kafka w „Przemianach”? Porzucić antropocentryzm, uruchomić najsilniejsze pokłady empatii by na polu swej imaginacji wcielić się w nawet najbardziej odpychające stworzenie, skrajnie różną sytuację, obce nam środowisko. Zwierzęta to nie surogat człowieka, małpa to nie uproszczony człowiek, inni ludzie to nie nasze odpowiedniki. To odrębne światy, niedostępne Umwelty.

Zapraszamy studentów oraz absolwentów do pięciu lat po ukończeniu studiów uczelni artystycznych. Przedmiotem konkursu są prace z zakresu sztuk wizualnych /malarstwo, rysunek, grafika, fotografia, komiks, rzeźba, instalacja, obiekt, video, performance lub dokumentacja i opis, projekty intermedialne, multimedialne, teksty /literackie lub krytyczne/ oraz projekty społeczne i edukacyjne /dokumentacja wydarzeń już zrealizowanych lub projekty działań dotyczących tematu wraz ze scenariuszami/.

​Kierownik / kurator konkursu: Małgorzata Wielek-Mandrela

Nad poziomem konkursu będzie czuwało jury w składzie:
Rafał Borcz / Akademia Sztuk Pięknych, Kraków /
Henryk Gostyński / Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa /
Julia Kurek / Akademia Sztuki, Szczecin /

Robert Kuśmirowski / Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin /

Łukasz Murzyn / Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków /
Marta Smolińska / Uniwersytet Artystyczny, Poznań /

Jakub Starzyński / Koło Naukowe UP, Kraków /

Małgorzata Wielek-Mandrela / Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków /


https://zaklocenia.wixsite.com/zaklocenia

http://www.wydzialsztuki.up.krakow.pl/pierwsza-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-zaklocenia/