Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Konkurs Fundacji Grey House Szara Kamienica

Opublikowano 7 lipca 2017

 

Fundacja Grey House Szara Kamienica ogłasza 7. już edycję Konkursu na najbardziej  intrygującą i najciekawszą osobowość twórczą dla dyplomantów studiów  magisterskich (do 30 r. ż.) oraz tegorocznych absolwentów (bez limitu wieku) szkół  wyższych o profilu artystycznym w dziedzinach: grafika, malarstwo, rzeźba, fotografia,  nowe media (video, instalacje).

Celem konkursu jest wsparcie działań artystycznych uczestników, nagrodą – jednorazowe stypendium w wysokości 5 tysięcy złotych oraz wsparcie promocyjne ze  strony Fundacji (w tym m.in. możliwość prezentacji swojej twórczości w galerii Szara Kamienica na wystawie indywidualnej).
Nadesłane prace oceniać będą jurorzy wybrani spośród kuratorów ważnych polskich i zagranicznych instytucji wystawienniczych. Pełen skład Jury poznamy po zakończeniu  naboru. W roku ubiegłym w panelu jurorskim zasiadali: Ewa Łączyńska-Widz / BWA  Tarnów, Adam Budak / Galeria Narodowa w Pradze, Agata Smoczyńska-Le Guern / galeria Le Guern, Stanisław Ruksza / obecnie Trafostacja Sztukiw Szczecinie, Zuzana  Jakalova / praskie centrum sztuki współczesnej Meet Factory oraz Krystyna Axmann /  prezes Fundacji.
Wystarczy wypełnić kartę zgłoszeniowa i wysłać wraz z reprodukcjami prac w formacie  cyfrowym na adres e- mail galerii Szara Kamienica galeria@szarakamienica.pl
Regulamin oraz karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie www.szarakamienica.pl/pl/news

Termin zgłoszeń upływa 20 lipca 2017 r.


Fundacja Grey House Szara Kamienica jest organizacją pozarządową powstałą w  1993 roku. Misją Fundacji, prócz ochrony zabytków i rewaloryzacji substancji  zabytkowo-kulturalnych, jest tworzenie przestrzeni dla świadomego odbioru sztuki i  promowanie wysokiej jakości przedsięwzięć artystycznych. Od listopada 2010 r.
Fundacja prowadzi niekomercyjną galerię sztuki współczesnej z siedzibą przy Rynku  Głównym 6 w Krakowie.
Galeria Szara Kamienica powstała w 2010 r. Działalność wystawiennicza galerii  skupia się na promocji sztuki młodej. Wspieramy wszelkie działania młodych artystów  zmierzające do samodzielnego zaistnienia na rynku sztuki. Realizujemy także  własne, często nowatorskie projekty kreując przestrzeń dla interdyscyplinarnego  rozwoju sztuk – miejsce spotkań, dyskusji i kreatywnej wymiany.