Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Poszukiwani wolontariusze do projektu Walls of  Connection

Opublikowano 17 lipca 2017

MasterPeace Club POLAND poszukuje do współpracy  artystów – wolontariuszy w zakresie globalnego projektu Walls of  Connection.

MasterPeace to globalny oddolny ruch społeczny, który poprzez:dialog,  przedsiębiorczość, kulturę, sport i sztukę:
– mobilizuje już ponad 200.000 osób w 50 krajach do wdrażania zmian w  swoich lokalnych społecznościach;
– inspiruje i angażuje wykorzystując talenty na rzecz budowania współpracy i pokoju;
– wspiera Świat w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Walls of Connection jest projektem, który zmienia ściany przeznaczonych do oddzielenia społeczności, dzielnic, miast lub krajów, w ściany łączące  społeczności lokalne przez tworzenie wspólnoty oraz kreatywną pracę.
Idea Walls of Connection zamienia ściany, które dzielą naściany, które  łączą. Pragniemy stworzyć w ramach projektu, wspólnie z lokalną  społecznością – murale.

Takie działania przekształcają mury w miastach w piękne symbole połączenia  oraz mobilizują lokalne społeczności i tworzą zintegrowane żywe wspólnoty.

Poszukujemy kreatywnych osób, które chciałyby wspólnie z lokalnymi społecznościami stworzyć murale na terenie Aglomeracji Śląskiej oraz w Warszawie.
Wraz z naszym partnerem strategicznym, zapewnimy wszelkie niezbędne materiały, narzędzia oraz wsparcie do stworzenia muralu a także promocję.

Więcej na temat Projektu na stronie:  www.masterpeace.org/walls-of-connection/