Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Konkurs na logo XVI Międzynarodowego Kongresu Numizmatycznego

Opublikowano 4 sierpnia 2017

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne ogłasza Konkursu na projekt graficzny logo XVI Międzynarodowego Kongresu Numizmatycznego (XVI International Numismatic Congress)

Organizatorami XVI Międzynarodowego Kongresu Numizmatycznego, który odbędzie się w dniach 20-25 września 2021 roku w Warszawie są: Uniwersytet Warszawski, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, a patronuje mu Narodowy Bank Polski.

Prace można składać do dnia 29 września 2017 r. na adres: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, ul. Jezuicka 6/8, 00-281 Warszawa.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 30 października 2017 r.

 NAGRODY:
– jedna nagroda pierwszego stopnia wynosząca 4000 zł,
– dwie nagrody drugiego stopnia wynoszące po 1000 zł każda.

Prace oceni Komisja Konkursowa w skad, której weszli m.in. Prof. Lech Majewski, Katedra Komunikacji Wizualnej, Wydział Grafiki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Kustosz Mariusz Knorowski, Kurator Muzeum Plakatu w Wilanowie.


Dodatkowe informacje wraz z Formularzem Zgłoszeniowym i Regulaminem Konkursu  znajdą Państwo na stronie: http://ptn.pl/2017/07/07/konkurs-logo-inc/