Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Konkurs na Medal Wdzięczności ZHP

Opublikowano 31 sierpnia 2017

Przewodniczący ZHP ogłosił konkurs na projekt graficzny Harcerskiego Odznaczenia Honorowego „Medal Wdzięczności ZHP”. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i nadsyłaniem propozycji w terminie do 11 września 2017 r.

Regulamin konkursu na Medal Wdzięczności ZHP

ZAŁĄCZNIK NR 1 – oświadczenie o pełnoletności i posiadaniu obywatelstwa polskiego
ZAŁĄCZNIK NR 2 – oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich
ZAŁĄCZNIK NR 3 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych
ZAŁĄCZNIK NR 4 – oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu

Strona konkursu – kliknij