Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Teatr im. Ludwika Solskiego – konkurs na plakat

Opublikowano 31 sierpnia 2017

KONKURS NA PLAKATY TEATRU SOLSKIEGO

Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie zaprasza uczniów, studentów i absolwentów szkół oraz uczelni plastycznych do wzięcia udziału w konkursie na wykonanie plakatów spektakli sezonu 2017/2018, który upłynie pod hasłem „Kobiety o kobietach”.

 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zaprojektowanie plakatów do dwóch z pięciu nadchodzących premier – Poskromienia złośnicy Williama Shakespeare’a oraz Balladyny Juliusza Słowackiego.

2. Mile widziana spójność stylistyczna projektów, nawiązujących do głównego hasła sezonu „Kobiety o kobietach”.

3. Autor zwycięskiego projektu otrzyma płatny kontrakt na wykonanie 5 plakatów na nadchodzący sezon teatralny.

4. Prace prosimy wysyłać na adres: a.zdzieblowska@teatr.tarnow.pl w formacie pdf do dnia 31 października 2017.

5. Zwycięzcę konkursu wyłoni jury w składzie: Rafał Balawejder (dyrektor naczelny), Marcin Hycnar (dyrektor artystyczny), Agata Zdziebłowska (kierownik literacki).

6. Ostateczny kształt plakatów powstanie w porozumieniu z dyrekcją teatru.

7. Jury zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy.


fot. Norbert Ziemirski

Źródło: http://www.teatr.tarnow.pl/news/view/501