Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Międzynarodowa konferencja graficzna Grafika post-cyfrow

Opublikowano 3 października 2017

Katedra Grafiki Artystycznej, Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji graficznej Grafika post-cyfrowa. Redefinicja odbitki graficznej która odbędzie się w dniach 6-8 grudnia 2017 roku w Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności Traugutta 19/21, Wrocław

Do udziału zapraszamy artystów i teoretyków sztuki. Mamy przekonanie, że zestawienie dla porównania odmiennych perspektyw artystycznych i badawczych stanie się przyczynkiem do publicznej debaty na temat roli, kondycji, miejsca i przyszłości współczesnej grafiki.

Zorganizowane przez wrocławską akademię sympozja i wystawy Cutting-Edge Printmaking w 2013 oraz Post-digital printmaking. Redefinition of the concept of matrix w 2015 były okazją do zaprezentowania  dzieł graficznych, dokumentacji procesu twórczego, autorskich filmów i tekstów artystów, którzy poruszają się na pograniczu dyscyplin, stosują alternatywne materiały, narzędzia czy technologie, wchodzą w dialog z przestrzenią, prezentują nietypowe myślenie o matrycy i podłożu.


Chcielibyśmy kontynuować ten intrygujący temat i uczynić przedmiotem debaty następujące zagadnienie:

– eksperymenty w obrębie klasycznych technik;

– współistnienie tradycyjnego warsztatu graficznego z nowymi technologiami;

– przełamywanie granic technicznych możliwości druku

– eksperymenty z matrycą i podłożem;

– grafika w obszarze działań przestrzennych;

– nowości technologiczne i nowe możliwości obrazowania.


Pragniemy podkreślić, iż nie chcemy ograniczać wypowiedzi do samych tylko aspektów technicznych, ale sprowokować dyskusję – w jaki sposób służą one konkretnemu przekazowi, który artysta zawiera w pracy i co wnoszą do obrazu, czego nie dają inne media.

W program konferencji wchodzą wykłady // referaty // Inkubatory idei // sesje mentorskie // wystawy.

Przewidujemy druk dwujęzycznej publikacji konferencyjnej.

Język konferencji: polski i angielski.


Na Państwa zgłoszenia do udziału w panelach i/lub wystawie, czekamy do 22 października 2017 roku. Prosimy je kierować na adres: printmaking@asp.wroc.pl. Informację o zakwalifikowaniu Państwa zgłoszenia wyślemy do 27 października 2017 roku.

Termin nadsyłania prac na wystawę to 19 listopada 2017 roku.

Opłata konferencyjna wynosi 200 PLN / 50 EUR i przeznaczona zostanie publikację konferencyjną.

Numery konta bankowego dla uiszczenia opłaty konferencyjnej

dla płatności w PLN:

93 1050 1575 1000 0005 0269 6594

dla płatności w EUR:

52 1050 1575 1000 0090 3107 7788

IBAN: PL 52 1050 1575 1000 0090 3107 7788

BIC (SWIFT): INGBPLPW

W tytule przelewu proszę wpisać swoje imię i nazwisko oraz „opłata za udział w konferencji grafika post-cyfrowa”.


Komitet organizacyjny konferencji:

Prof. Jacek Szewczyk, Dziekan Wydziału Grafiki I Sztuki Mediów;

dr Agata Gertchen, Kierownik Katedry Grafiki Artystycznej;

Prof. Christopher Nowicki;

dr hab Aleksandra Janik, prof. ASP;

dr Marta Kubiak;

dr Zuzanna Dyrda.