Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Warsztaty SketchUp Pro 2017+V-Ray

Opublikowano 20 października 2017

 


Informacja o oprogramowaniu:

Program SketchUp Pro 2017 jest to program służący do modelowania brył oraz ciekawych form w przestrzeni wirtualnej.
Część firm znajdujących się na rynku zajmujących się mediami oraz architek-turą wykorzystuje ten program do różnych prezentacji. Szerokie zastosowanie oraz łatwość wykonania fotorealistycznych wizualizacji i prezentacji na bazie wcześniej stworzonych modeli powoduje, że jest on bardzo ważnym narzę-dziem dla naszych studentów oraz absolwentów. Program ten posiada dużą bazę gotowych modeli do pobrania oraz możliwości instalowania nowych wtyczek usprawniających pracę nad projektem. Jedną z takich wtyczek jest Program do generowania fotorealistycznych wizualizacji pod nazwą V-Ray (Chaos Group). Efekty generowania obrazu bywają zaskakujące. Poniżej lin-ki pod którymi można zaczerpnąć więcej informacji na temat wyżej wymie-nionego programu.

Linki do producenta programu:

https://www.chaosgroup.com/

https://sketchup.com.pl/


Plan Warsztatów:

1. Podstawy pracy programu SketchUp
a. Omówienie środowiska pracy programu SketchUp
b. Konfiguracja programu
2. Poruszanie się w programie SketchUp
a. Sposoby poruszania się w przestrzeni 3D
b. Metody i rodzaje zaznaczania obiektów
3. Modelowanie w programie SketchUp
a. Tworzenie trójwymiarowych elementów za pomocą podstawowych narzędzi
b. Pojęcie grupy i komponentu
c. Edycja gotowych obiektów
d. Ustawienia kamery w programie SketchUp
e. Tworzenie scen
f. Tekstury
4. Podstawy pracy programu V-Ray
a. Zapoznanie się z głównymi funkcjami programu V-Ray
5. Metody oświetlenia modelu
a. Ustawienia światła naturalnego
b. Ustawienia światła sztucznego
6. Ustawienia materiałów
a. Wykorzystanie gotowych materiałów programu V-Ray
b. Tworzenie własnych materiałów
7. Ustawienia silnika renderującego
a. Omówienie gotowych ustawień programu V-Ray
b. Modyfikacja ustawień programu V-Ray
c. Rendering testowy i finalny


Ważne informacje dla uczestnika warsztatów:

1. Osoba zgłaszająca się do warsztatów powinna wysłać wiadomość na adres e-mail:

kamil.krasuski@cybis.asp.waw.pl

O treści:

Ja …………………………………………..(tu należy wpisać imię i nazwisko) oświadczam, że jestem studentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i chciałbym / chciałabym uczestniczyć w warsztatach z cyklu „ Przestrzeń nierzeczywista – SketchUp Pro 2017+V-Ray” wyra-żam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku w czasie trwania warsztatów„ Przestrzeń nierzeczywista- SketchUp Pro 2017+V-Ray” oraz rozpowszechnienie jego (anoni-mowo) przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie wg wyboru ASP w Warszawie przez czas nieokreślony w niżej wymienionym zakresie:
a. strona internetowa www.asp.waw.pl
b. kanały social media administrowanych przez Sekcją Promocji Informacji i Komunikacji
c. w komunikacji wewnętrznej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (mailing)
d. w informacjach prasowych
e. na plakatach promujących wydarzenie

2. Na warsztaty należy przygotować własnego Laptopa.
3. Po akceptacji zgłoszenia pobrać oprogramowanie według instrukcji podanej w mailu zwrotnym i zainstalować je na własnym komputerze.
4. Oczywiście w odpowiednim czasie dotrzeć na warsztaty ( „Duża Aula” ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39 )

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów ASP w Warszawie !