Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Konkurs – Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie 2018

Opublikowano 6 listopada 2017

Kalendarz siódmej edycji konkursu:

– Ogłoszenie konkursu – 30 października 2017

– Przyjmowanie zgłoszeń – do 2 marca 2018

– Ogłoszenie listy nominowanych do Nagrody Artystycznej UAP – 16 marca 2018

– Termin dostarczenia obrazów na wystawę konkursową – do 30 marca 2018

– Zebranie komisji konkursowej w Galerii Słodownia – 5 kwietnia 2018, godz.10.00

– Ogłoszenie nazwiska laureata Nagrody Artystycznej UAP – 6 kwietnia 2018

– Otwarcie wystawy konkursowej i wręczenie nagród w Galerii Słodownia w Poznaniu – 6 kwietnia 2018, godz.18.00

– Zakończenie wystawy w Galerii Słodownia w Poznaniu – 20 kwietnia 2018

– Otwarcie wystawy konkursowej w Galerii BWA w Pile – 11 maja 2018, godz.18.00

– Zakończenie wystawy – 19 maja 2018

– Termin zwrotu obrazów – do 9 czerwca 2018


Komisja konkursowa w siódmej edycji konkursu:
dr hab. Wojciech Gorączniak Katarzyna Gumna (ABC Gallery)

dr Tomasz Kalitko

prof. Wojciech Leder

mgr Marcin Lorenc (sekretarz komisji konkursowej)

prof. Janusz Marciniak
dr Joanna Marcinkowska (przewodnicząca komisji konkursowej)

Tadeusz Ogrodnik (Galeria BWA w Pile)

Cristiano Piccinini (APA-Polska)

prof. Marek Przybył

dr Sonia Rammer

dr hab. Paweł Susid