Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Kampania społeczna Stowarzyszenia OPTA „Przemoc Zaraża”

Opublikowano 12 grudnia 2017

Czy kiedykolwiek doświadczyłeś bezustannej krytyki? Szantażu? Nękania, upokarzania, drwin? Ciągłego sprawdzania Twoich rzeczy osobistych i Twoich działań? Podsłuchiwania? Zakazu spotkań z przyjaciółmi czy rodziną?

Może tego nie zauważasz? Pomyśl o tym.
Przemoc to nie tylko bicie.

Kampania społeczna Stowarzyszenia OPTA „Przemoc Zaraża” porusza problem przemocy psychicznej.

Celem kampanii jest zwiększenie świadomości i wiedzy odbiorców o zjawisku przemocy w rodzinie, jej przejawach oraz psychologicznych skutkach.
W kampanii szczególny nacisk kładziemy na problem zjawiska tzw. „dziedziczenia przemocy” czyli powielania krzywdzących zachowań z dzieciństwa w dorosłym życiu.
Naszym dążeniem jest podniesienie poziomu świadomości młodych ludzi na temat charakterystycznych przejawów przemocy psychicznej.
Dodatkowym zamierzeniem kampanii jest nabycie przez adresatów umiejętności wczesnego identyfikowania przemocy domowej oraz skutecznego jej zatrzymywania i szukania adekwatnej pomocy.
Cała akcja promocyjna zostanie przeprowadzona za pomocą mediów społecznościowych. W ramach kampanii planowane są cztery spoty pokazujące przejawy przemocy psychicznej. Filmy zwracają uwagę na niebezpieczeństwo „dziedziczenia przemocy”.

Dominacja to nie temperament. Izolacja to nie miłość. Kontrola to nie troska.
Poniżanie to nie wychowywanie.

Dowiedz się więcej:
http://www.opta.org.pl/projekty/kampania-przemoc-zaraza
fanpage kampanii: www.facebook.com/przemoczaraza

Stowarzyszenie OPTA;
ul. Marszałkowska 85 lok. 34, 00-683 Warszawa
22 622-52-52, 22 424-09-89;
biuro@opta.org.pl, kampania.kontakt@opta.org.pl