Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Konkurs „Kręgi na wodzie 2018 ”

Opublikowano 1 lutego 2018

Konkurs ten stanowi płaszczyznę umożliwiającą skonfrontowanie dzieł sztuki użytkowej, rzemiosła artystycznego i designu z twórczym podejściem artystów inspirowanych w swojej pracy tradycyjnym rzemiosłem i tradycyjnymi technikami pracy oraz oryginalną wartością praktyczną i estetyczną, a także funkcjonalnością prac.

Uwaga! Fundacja Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło jest partnerem organizatora konkursu ze strony polskiej.
W związku z tym informujemy, że prace konkursowe należy przynosić osobiście lub przysyłać (z dopiskiem: konkurs Rings in water) do siedziby Fundacji Cepelia, Warszawa 00- 020 , Chmielna 8.

 

Zgłoszenie do konkursu

Zgłoszenie do konkursu

Regulamin konkursu

 

Ostatnim dniem przyjmowania prac będzie 25.06.2018r.

Kontakt: Anna Filipowicz-Mróz , 22/8266031 wew.142, 608331073


http://cepelia.pl/o-cepelii/fundacja-cepelia/