Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Stypendium Rządu Francuskiego na rok akademicki 2018/2019

Opublikowano 20 lutego 2018

Dowiedz się więcej na stronach:

https://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-studia-artystyczne

https://www.institutfrancais.pl/pl/stypendia-rzadu-francuskiego-bgf-master-2