Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Konkurs na koncepcję architektoniczno-rzeźbiarską pomnika w Stargardzie

Opublikowano 26 lutego 2018

Organizator Konkursu przedłużył termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie realizacyjnym na opracowanie koncepcji architektoniczno-rzeźbiarskiej pomnika „STARGARDZIANIE – OJCZYŹNIE W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI” na terenie przy skrzyżowaniu ulic: Marii Skłodowskiej – Curie i Kazimierza Wielkiego w Stargardzie.

Nowe terminy:

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do dnia 01.03.2018 r. do godziny 15:00

Zawiadomienie Uczestników o dopuszczeniu bądź nie do udziału w konkursie i zaproszenie do złożenia prac konkursowych – do dnia 06.03.2018 r.

 

Aktualnie obowiązujące terminy przewidziane w konkursie:


Ogłoszenie konkursu do dnia 31.01.2018 r.


Składanie pytań dot. wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do dnia 19.02.2018 r.


Udzielenie odpowiedzi na pytania Uczestników dotyczące wniosków do dnia 21.02.2018 r.


Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do dnia 01.03.2018 r. do godziny 15:00


Zawiadomienie Uczestników o dopuszczeniu bądź nie do udziału w konkursie i zaproszenie do złożenia prac konkursowych do dnia 06.03.2018 r.


Składanie pytań przez Uczestników dotyczących Regulaminu do dnia 09.03.2018 r.


Udzielenie odpowiedzi na pytania Uczestników dotyczące Regulaminu do dnia 14.03.2018 r.


Ostateczny termin składania prac konkursowych przez Uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie do dnia 24.04.2018 r. do godziny 15:00


Rozstrzygnięcie konkursu, w tym:

– wybór 3 najlepszych równorzędnie nagrodzonych prac,

– konsultacje społeczne,

– ogłoszenie wyników

do 12.05.2018 r.


Szczegóły konkursu – http://bip.um.stargard.pl/index.php?id=zampub&zp=szczeg&idzp=429