Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wyniki konkursu na Działalność Kulturalną Studentów 2018

Opublikowano 21 marca 2018

Jury  w składzie:

  • prof. Wiktor Jędrzejec – przewodniczący
  • prof. Włodzimierz Szymański
  • dr hab. Maciej Aleksandrowicz prof. ASP
  • dr Igor Przybylski
  • dr Karolina Thel

dokonało oceny wniosków złożonych w konkursie na Działalność Kulturalną Studentów 2018. Na jej podstawie została stworzona poniższa lista rankingowa.

L.P Projekt Ocena Decyzja
1.  Przewodnik dla studentów 2.0 16,8 TAK
2.  Projekt  korytarz warszawskiego metra M1/M2 14,4 TAK
3.  Projekt Synestezja 13,6 TAK
4.  Juwenalia Artystyczne 13,6 TAK
5.  Działania artystyczne na Osiedlu Jazdów 13,2 TAK
6.  Projekt – Śpiewnik odświeżonych pieśni patriotycznych 10,6 NIE
7.  Plener multimedialny w Radziejowicach 9,4 NIE
8.  Cykl szkoleń dla studentów 8,8 NIE
9.  Projekt Zima 0,0 NIE

Do dofinansowania zostały zakwalifikowane projekty od miejsca 1 do 5.

W celu omówienia szczegółów realizacji projektów, weryfikacji harmonogramu i budżetu prosimy Liderów zespołów projektowych, które otrzymały dofinansowanie o kontakt z Akademickim Biurem Karier.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie.

Laureatom GRATULUJEMY.