Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Konferencja  Naukowa  i  Warsztaty w  Przestrzeni Publicznej

Opublikowano 11 kwietnia 2018

 

Konferencja  Naukowa  i  Warsztaty  w  Przestrzeni Publicznej  dla  studentów 8-12  maja  2018

ASP Gdańsk, Wydział Malarstwa / tereny Stoczni Gdańskiej – Młode Miasto – Plenum

 

Światło, jako materiał czy też właśnie narzędzie, powinno służyć jako neutralny punkt wyjściowy dla nowej świadomości otoczenia. Tak to zjawisko fizyczne w 1957 opisywali H.Mack i O.Piene w swojej grupie „Zero”. Światło oferuje nieskończony – a zarazem nieinwazyjny – potencjał, który w sposób ciągły może zmieniać wygląd i atmosferę przestrzeni, w której zostanie użyte. Jeżeli cofniemy się jeszcze głębiej w historię świata i ludzkości, zauważymy, że światło od zarania dziejów pośredniczy między światem fizycznym a jego percepcją, od biblijnego „niech stanie się światło” aż po dzisiejszych współczesnych artystów zajmujących się refleksyjną stroną światła, ta właśnie materia jest wciąż w sztuce wizualnej obecna. Obecność ta jest zarazem transformatywna, ulotna jak i niepodważalnie stała w naszym otoczeniu. W działaniach artystycznych różnorodność jego zastosowania jest właściwie nieograniczona, a w połączeniu z technologiami cyfrowymi potencjał światła jest znacząco zintensyfikowany. Dziś możemy nazwać światło nie tylko formą wyrazu w sztuce malarskiej (i nie tylko), ale właśnie narzędziem kreatywnym obecnym w nurcie kulturowym zwanym „light art”. Jego rola i znaczenie w przestrzeni dzieła są niepodważalne i otwarte na ciągłą eksplorację.


Więcej informacji: https://www.asp.gda.pl/pl/artykuly/light_conference