Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Konkurs rzeźbiarski na projekt statuetki “Kulturalne Gryfy”

Opublikowano 12 kwietnia 2018

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza konkurs rzeźbiarski – jednoetapowy na projekt statuetki Nagrody Rady Miasta Białystok – „Kulturalne Gryfy”. Celem Konkursu jest wyłonienie projektu statuetki, która będzie wręczana laureatom Nagrody Rady Miasta Białystok – „Kulturalne Gryfy”. 

Konkurs adresowany jest do dyplomowanych artystów-plastyków, rzeźbiarzy i konserwatorów dzieł sztuki oraz studentów ostatniego roku studiów, zainteresowanych problematyką rzeźby. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające odpowiednie kwalifikacje, tj. posiadają dyplom ukończenia Akademii Sztuk Pięknych lub wydziałów sztuk plastycznych, rzeźby, grafiki, konserwacji i restauracji rzeźby na innych uczelniach wyższych, bądź są studentami ostatniego roku Akademii Sztuk Pięknych lub wydziałów sztuk plastycznych, rzeźby, grafiki,  konserwacji i restauracji rzeźby na innych uczelniach wyższych.

Prace konkursowe należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2018 r. do godz. 15.00 w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, przy ul. Słonimskiej 8, pok. 205.

Prace konkursowe można też dostarczyć pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej. Prace doręczone po dniu 18 maja 2018 r., po godz. 15.00 nie będą uczestniczyć w Konkursie.  

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.bialystok.pl w zakładce: ‘dla mieszkańców – więcej – kultura’


Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu

Załącznik

Załącznik nr 1 – Oświadczenie

Załącznik nr 2 – Karta Identyfikacyjna Uczestnika Konkursu

Załącznik nr 3 – Karta Zgłoszenia Pracy Konkursowej..doc

Załącznik nr 4 – Karta Oceny Pracy Konkursowej