Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Konkurs na logo

Opublikowano 7 czerwca 2018

Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich, z siedzibą w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy, ogłasza konkurs na logo, które będzie jego znakiem identyfikacyjnym.

Stowarzyszenie kultywuje pamięć szkoły, która posiada ponad 150-letnią tradycję; na przełomie 1866/1867 roku powstała szkoła dla nauczycieli ludowych, którą w 1872 podniesiono do rangi seminarium nauczycielskiego i tak rozpoczęła się długoletnia, trwająca do dziś historia siennickiego szkolnictwa.