Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wolskie Centrum Kultury | Konkurs ofert – prowadzenie zajęć plastycznych/fotograficznych/filmowych

Opublikowano 9 lipca 2018

 

Prowadzenie zajęć plastycznych/fotograficznych/filmowych

Wolskie Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Obozowej 85, 01-425 Warszawa,

e-mail: sekretariat@wck-wola.pl, tel. 226323191,

 

zaprasza do składania ofert cenowych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na zajęcia artystyczne, plastyczne, fotograficzne i filmowe.

 

Wymagania minimalne dla Wykonawców:

–   wykształcenie, wiedza, umiejętności umożliwiające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia,

– doświadczenie: minimum 10 miesięcy prowadzenia zajęć w placówkach kulturalnych lub oświatowych,

– dokumenty poświadczające odpowiednie wykształcenie kierunkowe, kursy, szkolenia, zapis doświadczenia w postaci CV oraz minimum jedną referencję należytego wykonania usługi, lub inne dokumenty i oświadczenia potwierdzające wymagane doświadczenie i należytą realizację usługi.

 

Więcej informacji :

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie zajęć