Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Konkurs na wykonanie projektu pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego

Opublikowano 4 września 2018

Ogłoszony został konkurs na wykonanie projektu pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego. Pomnik stanie przed budynkiem tarnowskiej delegatury Urzędu Wojewódzkiego przy al. Solidarności, a na jego budowę zabezpieczono w miejskiej kasie 350 tysięcy złotych.

Celem konkursu jest wyłonienie oryginalnego projektu pomnika, który przedstawiać ma zwróconą na południe postać Józefa Piłsudskiego – o wysokości 5-7 metrów – w postawie stojącej na cokole. Wykonany ma być w brązie lub innych trwałych materiałach. Projektowi towarzyszyć musi koncepcja zagospodarowania terenu w najbliższym otoczeniu. Pomnik uhonorować ma nie tylko samego bohatera, ale także heroiczne czyny wszystkich walczących o niepodległość tarnowian.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 9 listopada. Planowana jest organizacja wystawy pokonkursowej w celu publicznej prezentacji wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie prac. Na najlepszych uczestników konkursu czekają nagrody w wysokości: 15, 10 i 8 tysięcy złotych.

Szczegóły dotyczące konkursu znaleźć można pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1487395,zarzadzenie-nr-3482018-prezydenta-miasta-tarnowa-z-dnia-29-sierpnia-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-konk.html