Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie ogłasza 1. edycję Konkursu o Nagrodę im. Chrisa Schwarza

Opublikowano 27 września 2018

 

Chris Schwarz to nieżyjący brytyjski fotograf, założyciel i pierwszy dyrektor Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie. Jego intelektualna odwaga, chęć do stawiania najtrudniejszych pytań i wysiłki podejmowane by znaleźć na nie odpowiedzi, zjednoczyły niezliczoną ilość osób i wskazały im nowy sposób rozumienia polsko-żydowskiej historii.

 

Celem konkursu jest promocja i rozwój sztuki współczesnej a także stworzenie pola do dialogu w obszarze tematyki związanej z historią oraz relacjami polsko – żydowskimi.

Wydarzenie adresowane jest do profesjonalnych artystów plastyków oraz dyplomantów studiów magisterskich uczelni i wydziałów artystycznych posiadających polskie obywatelstwo lub mających status rezydentów długoterminowych zamieszkałych na terenie państwa polskiego.

Jury konkursu przewiduje przyznanie jednej nagrody pieniężnej w wysokości 20 000 PLN dla zwycięskiego projektu, a także sfinansowanie jego realizacji oraz prezentację w ramach wystawy zorganizowanej w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie.

 

Temat pierwszej edycji konkursu pt.„Drzwi”, został zainpirowany opowieścią Stanisława Aronsona – polskiego Żyda, ocalałego z Holokaustu, weterana Armii Krajowej, którego historia służy pokazaniu szerszego kontekstu polsko-żydowskich stosunków w czasie II wojny światowej.

„W 1943 roku byłem lekko ranny wracając [z akcji]. Niemcy próbowali nas powstrzymać i było trochę strzelania, a ja dostałem kulę, która tylko mnie drasnęła [wskazuje na łuk brwiowy] i krwawiłem. Wszedłem do kamienicy w Warszawie, budynku mieszkalnego, bo chciałem umyć twarz i nałożyć plaster albo coś. I zacząłem dzwonić do drzwi…
Nie chodziło o to, czy jestem Żydem, czy nie – nikt nie otwierał drzwi. Przeszedłem cztery piętra w górę i w dół, trzy piętra w górę i w dół, a nikt nie otwierał drzwi. Prawdopodobnie wyglądali i nie otworzyli drzwi. Więc wiesz, wszyscy byli bohaterami w 1945 roku… Ale nie jestem taki pewien, czy wszyscy byli bohaterami w 1943 i 1944 roku. Czym w sumie jest bohater? Dlaczego ktoś miałby być nazywany bohaterem?”

Aby naprawdę zrozumieć realia okupowanej Polski, musimy uświadomić sobie dylematy tych ludzi, których ani nie chwalimy ani nie potępiamy. Dlatego dostrzegliśmy potrzebę znalezienia symbolu, który z jednej strony w trafny sposób zamyka w sobie dwuznaczności i zawiłości okresu okupacji w Polsce, a z drugiej przysłuży się wzbudzeniu większej empatii i wzajemnego zrozumienia. Za taki właśnie symbol uznaliśmy drzwi z wizjerem.

Choć metafora drzwi i wizjera w stanowią punkt wyjścia dla projektów konkursowych, pozostajemy otwarci na różne propozycje i interpretacje tematu, o ile będa zgodne z jego założeniami i wartościami. Nie narzucamy konkretnej dziedziny sztuki oraz techniki wykonania dzieła.

Zapraszamy do konkursu artystów działających na wszystkich polach artystycznej wypowiedzi (min. malarstwa, fotografii, grafiki, rysunku, rzeźby, ceramiki, instalacji, instalcji, video).

 

Zgłoszenia do pierwszego etapu konkursu należy przesyłać on-line, do 31 grudnia 2018.

Formularz zgłoszeniowy, regulamin oraz wszystkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie

www.galiciajewishmuseum.org/pl/konkurs