Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Konkurs na logotyp dla filmu “Prawdziwe życie aniołów”

Opublikowano 11 grudnia 2018
Rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń do konkursu na logotyp dla filmu “Prawdziwe życie aniołów” z Krzysztofem Globiszem i Kingą Preis.

Zadaniem Konkursu jest wyłonienie Autora (lub zespołu Autorów), który przedstawi najlepszy projekt logotypu promującego film (czcionka elementy graficzne, kolorystyka). Zwycięski projekt, który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną filmu powinien cechować się kreatywnością, jasnością przekazu nawiązującą do tematyki filmu oraz funkcjonalnością (logotyp zostanie wykorzystany na wielu nośnikach reklamowych podczas kampanii promującej film). Konkurs ma charakter otwarty. Każdy z uczestników może przygotować dwie propozycje, które powinny zostać przesłane do 14 stycznia 2019 na adres: klaster@film.krakow.pl. Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci 1 000zł brutto.