Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Nowy program rezydencyjny w Komunie Warszawa!

Opublikowano 14 stycznia 2019

Nowy program rezydencyjny w Komunie Warszawa!
Program ma na celu wsparcie młodych i debiutujących twórczyń i twórców, zapewnienie im komfortowych warunków artystycznych poszukiwań, opieki merytorycznej oraz gwarancję publicznej prezentacji prac stworzonych podczas rezydencji.

Rezydencje są częścią całorocznego programu tematycznego, którego kuratorką w 2019 roku jest Weronika Szczawińska.

Rok 2019 będzie w Komunie Warszawa rokiem KRAJOBRAZU.

Pomyślmy o możliwych znaczeniach słowa krajobraz. O jego wieloznaczności. O dziedzinach, które tym pojęciem operują.

Pomyślmy o landscape i o landschaft i o paysage.

Pomyślmy o krajobrazie jako możliwym gatunku teatralnym.

Czym jest teatr jako krajobraz, czym może być krajobraz performatywny, krajobraz jako performans? Krajobraz powołany we wnętrzu, w przestrzeniach Komuny Warszawa?

Wyobraź sobie swój krajobraz.

Czy Twój krajobraz jest naturalny – czy też wcale nie? Czy jesteś w nim? Czy raczej na niego patrzysz? Doświadczasz, czy opisujesz? A może myślisz o tym jeszcze zupełnie inaczej?

Proponujemy pracę nad projektem stworzonym w odpowiedzi na opisane powyżej hasło: KRAJOBRAZ.

Czas trwania rezydencji to osiem tygodni (lipiec i sierpień 2019).

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń osoby działające w obszarze szeroko rozumianych sztuk performatywnych, które nie przekroczyły 26, maks. 30 roku życia.

Limit wieku wynika z założeń konkursu ogłoszonego przez Biuro Kultury m.st. Warszawy, którego głównym celem było stworzenie programu wpierania młodych i debiutujących artystek i artystów: https://tiny.pl/tq22m

Komuna Warszawa “poszerzyła” granice młodości do 30. roku życia w programie open call oraz do 40. roku życia w programie wskazań rezydenckich kuratora/rki roku oraz zespołu programowego KW.

Co oferujemy?

– przestrzeń do pracy
– budżet produkcyjny w wysokości 12 000 zł
– stypendium w wysokości 4000 zł
– wsparcie merytoryczne i opiekę kuratorską
– konsultacje merytoryczne z wybranymi artystami – ekspertami
– możliwość pracy indywidualnej oraz inspirującej pracy w grupie
– prezentację prac
– jeden z projektów zostanie rozwinięty w pełnowymiarowy spektakl, który wejdzie do repertuaru Komuny Warszawa

Jak aplikować?

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu i wypełnienie karty zgłoszeniowej – obydwa dokumenty dostępne poniżej.

REGULAMIN: https://komuna.warszawa.pl/wp-content/uploads/REGULAMIN_Rezydencje-2019-Komuna-Warszawa.pdf

FORMULARZ ZGŁOSZENIA: https://komuna.warszawa.pl/wp-content/uploads/KARTA_Rezydencje-2019-Komuna-Warszawa-1.pdf

Prosimy o przesłanie dokumentów na adres mailowy: rezydencje@komuna.warszawa.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10.02.2019

Aplikacja powinna zawierać:

* autoprezentację i dane kontaktowe (może być w formie tradycyjnego CV, może być w innej formie)
* fragmenty nagrań, zapisów dotychczasowych prac (jeśli osoba aplikująca ma już jakiś dorobek)
* opis wstępnego pomysłu na spektakl lub projekt performatywny, w odpowiedzi na hasło „Krajobraz” (opis nie może przekraczać 3000 znaków ze spacjami)

Ogłoszenie wyników nastąpi 28.02.2019

https://komuna.warszawa.pl/rezydencje2019/