Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Noc Muzeów 2019

Opublikowano 29 stycznia 2019

Akademickie Biuro Karier zaprasza zainteresowanych studentów do wzięcia udziału w Nocy Muzeów 2019.

Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu mogą przesłać zgłoszenia w formie krótkiego opisu planowanych działań wraz z ewentualnym kosztorysem.

Zgłoszenia należy przesłać na adres Akademickiego Biura Karier: abk@asp.waw.pl do 17 lutego 2019.

Z uwagi na trwający remont działania zewnętrzne przy Krakowskim Przedmieściu 5 będą ograniczone do małego dziedzińca pomiędzy Wydziałem Malarstwa a Wydziałem Grafiki.