Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Konkurs “Matematyka Inspiracją sztuki”

Opublikowano 2 kwietnia 2019

Z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Matematycznego Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie organizuje konkurs na dzieło artystyczne w zakresie malarstwa, rzeźby I grafiki artystycznej “Matematyka inspiracją sztuki”.

W Konkursie mogą brać udział studenci i absolwenci wyższych szkół plastycznych do 35 roku życia (w dniu 1 stycznia 2019 r., nie ukończyli 35 roku życia), którzy do dnia 31 maja 2019 r. dostarczą do Biura Konkursu na Wydziale Matematyki I Informatyki UJ,  30-348 Kraków, ul. Stanisława Łojasiewicza 6, wypełnioną Kartę Uczestnika (załącznik 1.) oraz opatrzoną godłem reprodukcję pracy w formie elektronicznej (na płycie CD) w standardowym formacie (JPG, PDF) oraz w rozdzielczości umożliwiającej druk (min. 300 dpi) wraz z opisem: techniki, wymiarów (ewentualnie materiału/ów w przypadku pracy nietypowej) i w razie potrzeby – warunków ekspozycji.

Jury przyzna następujące 4 nagrody regulaminowe:

1. nagrodę główną w wysokości 6 000 zł (sześciu tysięcy złotych)

2. trzy nagrody każda w wysokości 3 000 zł (trzech tysięcy złotych)

Patronami honorowymi Konkursu są:

  • Profesor Stanisław Tabisz, Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,
  • Profesor Wacław Marzantowicz, Prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz
  • Prof Włodzimierz Zwonek, Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ.