Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Konkurs fotograficzny „Geologia w obiektywie”

Opublikowano 5 kwietnia 2019

Konkurs ma na celu rozwój wiedzy o geologii i wzrost świadomości bogactwa geologicznego Polski.

Prace można zgłaszać w trzech kategoriach:

· Geologia w polskim krajobrazie,

· Polskie stanowiska geologiczne,

· Okazy mineralogiczne i paleontologiczne w Polsce

przy czym jedna fotografia może być zgłoszona tylko w jednej kategorii.

Prace można zgłaszać w technice cyfrowej albo analogowej. Szczegółowe wymagania dotyczące prac określa regulamin konkursu.

Termin zgłaszania prac: 30 czerwca 2019 r.

Fotografię należy przesłać drogą elektroniczną na adres geologiawobiektywie@mos.gov.pl, w tytule maila wpisując: „Konkurs fotograficzny – Geologia w obiektywie 2019”.

Dla każdej Fotografii należy oddzielnie wskazać wyraźnie jej tytuł, datę i miejsce wykonania, kategorię, w której zostaje zgłoszona, oraz opis Fotografii. Wskazanie wymaganych danych może nastąpić bezpośrednio w treści maila lub w załączonym oddzielnie pliku tekstowym, który wskazywać będzie jednoznacznie, do której Fotografii bądź do których Fotografii się odnosi.

Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z treścią regulaminu.

Regulamin oraz szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/srodowisko/geologia-w-obiektywie