Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Konkurs “Geologia w obiektywie”

Opublikowano 27 kwietnia 2019

W konkursie nagrodzone zostaną fotografie służące promocji polskiej geologii, dziedzictwa geologicznego i różnorodności form geologicznych. Wnioski konkursowe można składać do 30 czerwca 2019.

Celem konkursu jest rozwój wiedzy o geologii, pokazanie niezwykłych struktur geologicznych kształtujących krajobraz, wyjątkowych odsłonięć skalnych cechujących się nadzwyczajnymi walorami edukacyjnymi i merytorycznymi oraz prace ukazujące niezwykłość wytworów natury w mniejszej skali.

Konkurs podzielony jest na 3 kategorie:

 • Geologia w polskim krajobrazie,
 • Polskie stanowiska geologiczne,
 • Okazy mineralogiczne i paleontologiczne w Polsce.

Prace można zgłaszać w trzech kategoriach:

 •   „Geologia w polskim krajobrazie”;
 •  „Polskie stanowiska geologiczne”;
 •  „Okazy mineralogiczne i paleontologiczne w Polsce”.

– przy czym jedna fotografia może być zgłoszona tylko w jednej z kategorii.

Prace można zgłaszać w technice cyfrowej albo analogowej. Szczegółowe wymagania dotyczące prac określa regulamin konkursu.

Nagrody:

 • Nagroda główna w wysokości 1000 PLN,
 • Nagroda za zajęcie I miejsca w danej kategorii w wysokości 500 PLN,
 • Nagroda za zajęcie II miejsca w danej kategorii w wysokości 300 PLN,
 • Nagroda za zajęcie III miejsca w danej kategorii w wysokości 200 PLN,
 • W każdej z kategorii może zostać przyznana nagroda dodatkowa za wyróżnienie za wyróżnienie pracy – w wysokości 100 PLN.

Termin zakończenia konkursu planujemy na 31 lipca 2019. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.