Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Konkurs Parallel Traces już trwa! Prace można składać do 26 czerwca 2019 roku

Opublikowano 17 maja 2019

Do konkursu zapraszamy pełnoletnich fotografów i artystów tworzących sztuki audiowizualne,  którzy są obywatelami krajów europejskich.

Konkurs dotyczy architektury, urbanistyki, a w szczególności nietuzinkowego, wizualnego przedstawienia żydowskiego dziedzictwa kulturowego obecnego w tkance miast biorących udział w projekcie: Wrocławia, Girony, Tbilisi, Sighetu i Belgradu.

Ogólnoeuropejski, otwarty konkurs stawia sobie za cel:

  • stworzenie współczesnych, multimedialnych dzieł sztuki,
  • zaprezentowanie wspólnych elementów, które zbliżają obywateli o żydowskim i nieżydowskim pochodzeniu oraz odmiennej kulturze,
  • ukazanie kultury żydowskiej jako części naszego wspólnego domu – Europy oraz obecnych w naszym codziennym życiu śladów żydowskiej przeszłości,
  • zbudowanie lepszego zrozumienia przeszłości.

Pula nagród o wartości 5000 Euro zostanie przyznana twórcom najlepszych prac w różnych kategoriach, a 20 najlepszych zostanie zaprezentowanych w krajach biorących udział w projekcie.

Jury konkursu składa się z 12 członków – osób zaangażowanych w działalność na rzecz żydowskiego dziedzictwa kulturowego oraz fotografię i sztuki audiowizualne. Członkowie jury będą oceniać prace w oparciu o ustalone kryteria: oryginalność, precyzję wykonania i ogólne wrażenie jakie dzieło wywiera na odbiorcy.

Więcej informacji o projekcie i obowiązujących zasadach można znaleźć na stronie internetowej:

https://paralleltraces.eu/.

Zapraszamy serdecznie!