Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Konkurs na projekt graficzny

Opublikowano 27 czerwca 2019

Zakład Komunalny sp. z o.o. chcąc wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców Opola oraz współczesnym wyzwaniom komunikacji marketingowej, postanowiła zmienić wizerunek i stać się bardziej otwarta na mieszkańców i środowisko naturalne, dla którego działa i na które bezpośrednio wpływa. W związku z tym ogłaszamy konkurs na nowy logotyp naszej firmy, który będzie odzwierciedlał to czym jesteśmy, dla kogo działamy i w którym kierunku zmierzamy.

W skrócie:

– ogłaszamy konkurs na nowe logo naszej spółki

– profil działalności spółki to usługi komunalne, proekologiczne i prospołeczne

– konkurs trwa do 8 sierpnia br.

– konkurs jest otwarty dla wszystkich chętnych

– nagroda to 5 000 zł netto

 

O naszej spółce:

Zakład Komunalny jest spółką należącą do Gminy Opole. Specjalizujemy się w świadczeniu usług komunalnych dla miasta oraz ościennych gmin.

Działamy w obszarze gospodarki odpadami – prowadzimy Zakład Zagospodarowania Odpadów, organizujemy transport odpadów, obsługujemy Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a przede wszystkim odbieramy odpady i zajmujemy się ich zagospodarowaniem, utylizacją, przetwarzaniem i składowaniem. Funkcjonujemy w zgodzie z hierarchią postępowania z odpadami, dążymy do maksymalizacji odzysku i recyklingu przy jednoczesnej minimalizacji składowania odpadów.

Ponadto zajmujemy się produkcją energii elektrycznej z biogazu. Jesteśmy jedynym zakładem na terenie miasta, który produkuje w 100% ekologiczną energię elektryczną oraz ciepło.  Wyprodukowana przez Spółkę energia wystarcza, aby zabezpieczyć potrzeby całego naszego Centrum Odpadowego i jeszcze nadwyżkę sprzedać do sieci.

Skupiamy się również na edukacji ekologicznej. To dla nas bardzo ważny aspekt działalności spółki, dzięki któremu realizujemy misję popularyzacji bardzo ważnego dla mieszkańców zagadnienia
z obszaru ochrony środowiska. Ponadto rozwijamy działalność w obszarze utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej. W najbliższych latach mamy ambicję stać się głównym partnerem miasta
w tworzeniu zieleni dla mieszkańców Opola.

Dodatkowo nasza działalność skupia się na zarządzaniu i administrowaniu cmentarzami komunalnymi, targowiskami miejskimi oraz strefą płatnego parkowania.

W najbliższym czasie Spółka nasza planuje rozszerzenie działalności o inne zadania komunalne zlecone przez Gminę Opole – zarządzanie publicznymi nieruchomościami miejskimi, takimi jak
m. in: obiekty sportowo-rekreacyjne czy centrum wystawienniczo-kongresowe.

Podsumowując – profil naszej działalności jest bardzo różnorodny, łączy go jednak kilka cech – lokalny obszar działania, skupiony głównie na mieście Opolu i jego mieszkańcach oraz proekologiczny i prospołeczny charakter funkcjonowania spółki, które są dla nas priorytetowe.

Więcej informacji o naszej spółce: www.zaklad-komunalny.pl


Pliki do pobrania:

Regulamin

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4