Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Nabór tekstów dotyczących tematyki cielesności, ciała i jego części, obrazowania cielesności w kulturze wizualnej, bioarcie, body-arcie

Opublikowano 1 lipca 2019

 

Mamy przyjemność ogłosić, iż poszukujemy tekstów dotyczących tematyki cielesności, ciała i jego części, obrazowania cielesności w kulturze wizualnej, bioarcie, body-arcie do tematycznego numeru czasopisma PANOPITKUM (red. Anna Alichniewicz, Monika Michałowska).

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów poświęconych analizie następujących zagadnień z obszaru bodyart’u i bioart’u, czy też dokonanej w perspektywie sztuk audiowizualnych:

1) integralność/dezintegracja ciała poddawanego procedurom medycznym; 2) wizerunki kobiecej cielesności w medycynie; 3) kobieta/ciało kobiety jako podmiot/przedmiot procedur medycznych w reprodukcji wspomaganej; 4) ciało w stanie terminalnym (dezintegracja, ból, utrata kontroli nad ciałem); 5) ciało cierpiące/ciało jako przedmiot działań analgetycznych; 6) ciało uporczywie (daremnie) terapeutyzowane; 7) ciało martwe/zwłoki/trup w dyskursie medycznym/filozoficznym/estetycznym/filmowym; 8) medyczna/kulturowa/ estetyczna konstrukcja ciała; 9) ciało normalne/nienormalne; 10) ciało nienormatywne jako obcy/inny w dyskursie filozoficznym, kulturoznawczym, artystycznym; 11) doskonalenie gatunku ludzkiego: cyborg/transczłowiek/postczłowiek.

Tom poświęcony problematyce cielesności w sztukach wizualnych, body arcie i bio arcie zostanie opublikowany jako jeden z numerów czasopisma Panoptikum (pierwszy numer 2020).

Prosimy o nadsyłanie artykułów w języku angielskim do 30 LIPCA 2019 o objętości do 40 tys. znaków ze spacjami.

Teksty przyjmowane będą na standardowych zasadach recenzyjnych czasopism. Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi czasopism, stylem obowiązującym w danych czasopiśmie oraz pozostałymi informacjami dla Autorów dostępnymi tutaj:

https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/panoptikum/about/submissions

Prosimy o nadsyłanie artykułów na adres: monika.michalowska@umed.lodz.pl lub anna.alichniewicz@umed.lodz.pl