Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wolontariat podczas 6. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Kino Dzieci

Opublikowano 31 lipca 2019

Opis projektu

Dział Edukacji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty zaprasza do współpracy wolontariuszy, którzy pomogą przy obsłudze 6. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Kino Dzieci. Mile widziane są również zgłoszenia rodziców, opiekunów, babć i dziadków!

Tegoroczny Festiwal odbywa się w dniach 21-29 września 2019 r. w warszawskich kinach: Muranów i Kinoteka.

Nabór na wolontariat trwa od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2019 r. Aby się zgłosić, wystarczy wypełnić formularz zamieszczony tutaj. Do swojego zgłoszenia można dołączyć także CV i/lub list motywacyjny.

Wyniki rekrutacji rozsyłane będą drogą mailową w dniach 4-6 września 2019 r. Wszelkie pytania dotyczące wolontariatu oraz dodatkowe dokumenty prosimy kierować na adres: joanna.kostana@nowehoryzonty.pl.

Więcej informacji o Festiwalu www.kinodzieci.pl, www.facebook.com/kinodzieci.

Zadania

biuro Festiwalu -> prowadzenie punktu informacyjnego dla uczestników i gości, wydawanie akredytacji i pakietów powitalnych, sprzedaż gadżetów festiwalowych, tworzenie oprawy plastycznej Festiwalu, kolportaż materiałów promocyjnych

obsługa gości -> współpraca z dziennikarzami, twórcami (także międzynarodowymi), pomoc w kwestiach logistycznych

obsługa sal kinowych -> organizacja widowni podczas pokazów i wydarzeń, koordynowanie głosowania publiczności

obsługa wydarzeń branżowych -> organizacja widowni, pomoc techniczna, praca asystencka podczas Warsaw Kids Film Forum

warsztaty plastyczne -> pomoc przy warsztatach skierowanych dla dzieci pod okiem animatorów, przygotowanie i uporządkowanie materiałów

Ile czasu?

Termin rozpoczęcia i liczba godzin pracy uzależnione są od harmonogramu Festiwalu oraz dyspozycyjności wolontariusza.

Wolontariusz pracuje według ustalonego grafiku, w systemie zmianowym i pod kierunkiem opiekuna. Szczegółowe zasady zostaną określone w porozumieniu o współpracy oraz dodatkowo omówione podczas spotkania organizacyjnego, które odbędzie się przed rozpoczęciem Festiwalu.

Najważniejsze wydarzenia

14-15.09 -> Rodzinny weekend z Kinem Dzieci (przedfestiwalowa akcja filmowa w kawiarniach, księgarniach i instytucjach kultury)

16-20.09 -> prace w ramach ostatnich przygotowań do Festiwalu

21-29.09 -> pokazy i wydarzenia festiwalowe w Kinie Muranów oraz Kinotece

25-27.09 -> Warsaw Kids Film Forum (wydarzenie branżowe w ramach Festiwalu)

Minimalny wiek wolontariusza

16 lat

Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat może zostać wolontariuszem, jednak musi przedłożyć pisemną zgodę od rodzica lub prawnego opiekuna, nie później niż w dniu rozpoczęcia pracy na Festiwalu. Dodatkowy dokument do pobrania tutaj.

Dodatkowe wymagania

Poszukujemy osób, które:

– są otwarte i komunikatywne,

– lubią filmy, książki i aktywności dla dzieci,

– interesują się rozwojem kultury filmowej dla dzieci i wykorzystaniem filmu w edukacji i wychowaniu.

Oferujemy – świadczenia dla wolontariusza

– możliwość aktywnego współtworzenia międzynarodowego festiwalu filmowego,

– udział w pokazach filmowych, wykładach, warsztatach i wydarzeniach towarzyszących,

– możliwość spotkania wielu ciekawych twórców, dziennikarzy, autorów,

– szansa na zapoznanie się ze sposobem funkcjonowania organizacji pozarządowej, zajmującej się kulturą i edukacją,

– zdobycie doświadczenia w pracy z różnorodnymi grupami odbiorców: dziećmi, młodzieżą, rodzicami, edukatorami, kadrą nauczycielską, a także z osobami niewidomymi oraz ze spektrum autyzmu,

– porozumienie o współpracy i ubezpieczenie NNW,

– szkolenie wolontariackie przed rozpoczęciem współpracy,

– zaświadczenie o odbytym wolontariacie (a na życzenie także oficjalna opinia, w której znajduje się ocena pracy wolontariusza) i pakiet festiwalowych gadżetów.