Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Praktyki konserwatorskie w Bibliotece Polskiej w Paryżu

Opublikowano 23 września 2019

W dniach 4-18 września 2019 r. dzięki współpracy Fundacji Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z  Biblioteką Polską w Paryżu zostały zorganizowane praktyki dla studentów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W ramach praktyk studenci konserwowali obiekty na podłożach papierowych znajdujące się w zbiorach Biblioteki.

Projekt został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego MKiDN Ochrona Dziedzictwa Kulturowego za Granicą zgodnie z umową 03454/19/FPK/DDZ z dn. 25.04.201.