Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Studio Mistrzów. Rajkowska – nabór do projektu

Opublikowano 24 września 2019
Tej jesieni BWA Wrocław powraca do uwieńczonego przed kilkoma laty niezwykłym sukcesem formatu Studio Mistrzów. W jego ramach spotykają się artyści, których śmiało zaliczyć można do klasyków współczesności, z twórcami młodego pokolenia. Projekt jest przeglądem najgorętszych zjawisk młodej polskiej sztuki współczesnej pod kątem międzygeneracyjnej dyskusji o diagnozach współczesności. Kuratorką kolejnej edycji Studia Mistrzów jest Joanna Rajkowska.
 
cover.jpg
Formuła Studia narzuca mistrzowi rolę kuratora, którego zadaniem będzie najpierw wybór, a następnie praca z wybranym artystą lub artystami. Na przestrzeni roku powstanie, będąca owocem tego spotkania, wystawa, którą zobaczyć będzie można w galerii BWA Wrocław Główny pod koniec 2020 roku.
 

Zapraszamy zainteresowanych twórców do udziału w pierwszym etapie projektu, którym będzie otwarty dla publiczności przegląd propozycji i wybór uczestników projektu i wystawy. Odbędzie się w drugiej połowie października 2019.

 
Więcej informacji o zasadach i naborze: 
 
nabór: do 10.10.2019
przegląd po kwalifikacjach: 21–23.10.2019