Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Nagroda im. Artura Rojszczaka Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Opublikowano 9 stycznia 2020

Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej już po raz piętnasty ogłasza konkurs o nagrodę im. Artura Rojszczaka. Nagroda jest przeznaczona dla młodych uczonych wyróżniających się nie tylko dorobkiem naukowym, ale przede wszystkim humanistyczną postawą i umiejętnością przekraczania barier wąskich specjalizacji. Dotychczasowi laureaci to między innymi dr Tomasz Samojlik – autor i ilustrator serii książeczek dla dzieci o żubrze Pompiku, dr Agata Kołodziejczyk – biegająca maratony biolożka, aktywnie popularyzującą… astronomię.

Więcej informacji na temat przebiegu konkursu i sylwetki dotychczasowych laureatów:
http://www.klub-fnp.pl/nagroda-arojszczaka/nagroda-im-rojszczaka

Termin składania wniosków przez członków Klubu upływa 31 stycznia 2020 r.

Nagroda przyznawana jest corocznie (w drodze konkursu) młodym doktorom, którzy uzyskali stopień doktora w ciągu pięciu lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym odbywa się konkurs, i wyróżniają się humanistyczną postawą, uczciwością i pasją naukową. Laureat musi być uczonym wyróżniającym się osiągnięciami w pracy naukowej (w dowolnej dziedzinie) oraz dydaktycznej lub społecznej, umiejącym przekraczać granice swojej specjalizacji.