Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Best in Design: międzynarodowy konkurs dla młodych projektantów

Opublikowano 17 stycznia 2020

Zlin Design Week: 1 – 8 maja 2020

Best in Design: międzynarodowy konkurs dla młodych projektantów

Wydarzenie jest organizowane przez studentów Wydziału Multimedia Communications z Uniwersytetu Tomáša Baty w Zlinie w Czechach.

Best in Design funkcjonuje od jedensatu lat. Konkurs daje szansę prezentacji prac
w międzynarodowym towarzystwie profesjonalistów, a przy okazji wygrania nagrody finansowej
w wysokości 1500 Euro.

Udział w konkursie jest bezpłatny; zarówno indywidualni twórcy, jak i duety i teamy osób poniżej 30 roku życia mogą wziąć w nim udział. Nie ma też limitów ilości zgłaszanych prac. Jedyny warunek to taki, że praca / prace muszą być wykonane nie wcześniej niż 1 stycznia 2018 roku.

Do dyspozycji są trze kategorie:

  1. Product & Industrial Design (projektowanie maszyn, sprzętu, mebli, serii produktów, itp.)
  2. Fashion Design (projektowanie odzieży, kostiumów, tkanin, butów, biżuterii, itp.)
  3. Communication Design (projektowanie graficzne, ilustracja, nowe media, komunikacja wizualna i intermedia, web, animacja, itp.)

 

Aplikacja wraz z projektami można zgłaszć do 29 lutego 2020.

Więcej informacji na: www.bestindesign.czZlin Design Week: 1 – 8.05.2020

International competition for young designers called Best in Design.

The project is organized by students of Faculty of Multimedia Communications, Thomas Bata University in Zlin (Czech Republic).

Best in Design is being held for the eleventh year and it gives chance to present to professionals in the field and to win a financial reward up to 1500 Euro.
Entry is for free, unlike similar competitions, so anyone can sign up – both individuals and creative teams under 30 years old. There is no limit to the number of works that can be submitted.
Just be careful, your work must be done after January 1, 2018.

You can compete in three categories:

  1. Product & Industrial Design (design of machines and equipment, tool design, interior and furniture design, design of large series products, etc.)
  2. Fashion Design (clothing design, textile design, shoes and haberdashery design, jewelery design, etc.)
  3. Communication Design (graphic and illustration design, new media, visual communication and intermedia, web animation, etc.)

Applications together with project proposals can be submitted from 7th of January 2020 until 29th of February 2020.

For more information about Best in Design please visit: www.bestindesign.cz