Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Konkurs X Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego – Lubaczów 2020

Opublikowano 22 stycznia 2020

Konkurs Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego organizowany jest cyklicznie przez lubaczowskie muzeum od 1993 roku. Organizacja konkursu umożliwiła śledzenie zjawisk zachodzących w polskiej sztuce współczesnej na przestrzeni ponad dwóch dekad, jednocześnie stając się bazą do tworzenia kolekcji polskiego rysunku współczesnego, która wzbogacona jest o prace nagrodzone i wyróżnione w kolejnych edycjach konkursu.

Dzięki cyklicznemu wzbogacaniu kolekcji o dzieła o wysokiej wartości artystycznej, tworzona kolekcja staje się zapisem przemian zachodzących w tej dziedzinie sztuki, tworząc równocześnie unikalny zbiór prac rysunkowych artystów przełomu XX i XXI w.


Regulamin X triennale 2020

karta zgłoszeniowa X triennale 2020