Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Konkurs na identyfikacje wizualną Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej

Opublikowano 23 stycznia 2020

Teatr Lalek Banialuka – organizator Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej zaprasza do udziału w konkursie na identyfikacje wizualną naszego festiwalu. Szczegółowe informacje w załączniku.

Od 1966 roku w Bielsku-Białej spotykają się lalkarze i środowisko działające w obrębie teatru plastycznego z całego świata. Festiwal prezentuje polskiej publiczności nieznanych dotąd twórców, a większość propozycji programowych to spektakle prezentowane po raz pierwszy w Polsce. Przedstawienia festiwalowe cechuje wysoki poziom artystyczny, najwyższy kunszt animacji, ciekawe rozwiązania formalne, a także różnorodna,  a przy tym istotna dla współczesnego człowieka tematyka.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej identyfikacji wizualnej dla Festiwalu charakteryzującej się wysokim poziomem artystycznym, spełniającej jednocześnie rolę marketingową i informacyjną. Identyfikacja wizualna będzie wykorzystywana zarówno w materiałach cyfrowych, jak i „analogowych”, w szczególności na drukowanych materiałach promocyjnych (ulotki, plakaty, programy), flagach, elementach scenograficznych służących promocji Festiwalu. Stworzona identyfikacja wizualna może zostać również wykorzystana do stworzenia intro animowanego dla materiałów audiowizualnych.

Konkurs adresowany jest do wszystkich profesjonalnych twórców, którzy z chwilą wysłania projektów identyfikacji na Konkurs ukończyli 18 rok życia. Projekty mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie lub zespołowo.

Regulamin_konkursu_na_identyfikacje_MFSL

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU NA IDENTYFIKACJE WIZUALNĄ