Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Konkurs na opracowanie identyfikacji wizualnej (logo, plakat, ulotka) EURO Chamber Music Festival Gdańsk

Opublikowano 26 marca 2020
Zarząd Stowarzyszenia Artystów ZDOLNI DO WSZYSTKIEGO oraz Fundacji Ars Sine Qua Non ogłosili konkurs na opracowanie identyfikacji wizualnej (logo, plakat, ulotka) EURO Chamber Music Festival Gdańsk.
Celem konkursu jest stworzenie znaku identyfikacji wizualnej, którym Festiwal będzie się posługiwał w materiałach promocyjnych i informacyjnych.
Dla autora najlepszej pracy przewidziana jest nagroda w wysokości 1 000 zł. Logo powinno jednoznacznie kojarzyć się z muzyką. Może nawiązywać do tradycji, historii Gdańska oraz morskiego i turystycznego charakteru miasta, ale jednocześnie oddawać jego współczesny charakter.
Więcej informacji o Festiwalu, a także jego historia od 2012 roku znajduje się pod adresem www.eurochambermusicfestival.com.

Materiały Organizatorów