Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Nabór do konkursu TIFF Open w ramach TIFF Festival // Procesy | Start!

Opublikowano 26 marca 2020

9 marca 2020 startuje nabór zgłoszeń do TIFF Open 2020, który po raz kolejny odbywa się w ramach 10. Międzynarodowego Festiwalu Fotografii TIFF Festival 2020 // Procesy. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 kwietnia o 23:59.

TIFF Open to organizowany we Wrocławiu i będący częścią festiwalu otwarty konkurs dedykowany twórcom wykorzystującym medium fotografii. Skierowany do studentów i absolwentów szkół artystycznych, amatorów i freelancerów, początkujących twórców, jak i doświadczonych, mających już dokonania na polskiej i zagranicznej scenie, fotografów.

Co roku, spośród setek nadesłanych zgłoszeń, wyłaniamy laureatów, którzy prezentują świeże i nieszablonowe spojrzenie na fotografię oraz oryginalne, autorskie projekty artystyczne. Konkurs nie ma narzuconego tematu, jednak mile widziane są prace nawiązujące do hasła przewodniego – zarówno pod względem treści, jak i formuły ich wykonania.

Spośród nadesłanych propozycji wybrane zostaną co najmniej trzy najlepsze cykle, a ich autorzy zaproszeni zostaną do współtworzenia własnych wystaw w ramach 10. jubileuszowej edycji TIFF Festival 2020, której tydzień otwarcia odbędzie się w dniach 2-6.09.2020 we Wrocławiu. Wszystkie wystawy tegorocznej edycji będą czynne dłużej i pozostaną otwarte przez minimum dwa tygodnie, w zależności od ekspozycji.W tym celu stworzona zostanie specjalna sekcja TIFF Open, w przestrzeniach podwórka Ruska 46A, gdzie będzie odbędzie się Festiwal. Laureaci konkursu będą również uczestniczyć w spotkaniach autorskich i oprowadzaniach.

W przygotowaniach do prezentacji podczas festiwalu (jak i również w czasie jego trwania) zwycięzcom konkursu zostanie udzielone pełne, profesjonalne wsparcie w realizacji ich autorskich projektów – merytoryczne, promocyjne oraz produkcyjne. Ponadto Jury wyłoni 12 wyróżnionych autorów, których prace zaprezentowane zostaną podczas specjalnego slideshow’u w trakcie trwania festiwalu.

W 2020 roku w jury konkursu zasiadają: Maciej Bujko i Paulina Anna Galanciak (liderzy i współtwórcy TIFF Festival), Casper Grey (niezależny kurator), Agata Połeć (producentka i kuratorka) i Kama Wróbel (Dyrektor artystyczna OP ENHEIM).

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie TIFF Festival. Zgłoszenia przyjmujemy do 20 kwietnia 2020 roku, do godziny 23:59 poprzez stronę: http://tiff.wroc.pl/pl/tiff-open/tiffopen-formularz/

W razie pytań lub problemów prosimy o kontakt z organizatorem pod adresem open@tiff.wroc.pl lub center@tiff.wroc.pl

Wyniki zostaną ogłoszone do 17 maja 2020 na stronie www.tiff.wroc.pl oraz na profilu TIFF Festival na Facebooku: www.facebook.com/festivaltiff.

Organizator: TIFF Festival / TIFF Center

TIFF Festival 2020 // Procesy

Będące tegorocznym hasłem przewodnim „procesy” rozumiemy nie tylko jako ciągłą ewolucję festiwal i trwający od 10. lat jego rozwój, ale również jako proces przeobrażania się jego twórców: zmiany w stylach pracy, jakie przez lata podejmowali, analizowanych tematach przewodnich, myśleniu o idei i formule przedsięwzięcia, jakim jest TIFF Festival. Jeszcze szerzej myślimy o procesach w rozwoju samej fotografii, zmianach w sposobie myślenia o tym medium i jego miejscu w świecie sztuki współczesnej. „Procesy” rozumiemy również w odniesieniu do tożsamości jednostki nieustannie przeobrażającej się w otaczającej ją rzeczywistości – jako zmiany prowadzące do redefiniowania siebie, zachodzące w świecie i w społeczeństwie, oraz ich wpływ na każdego z nas. Wydarzenia świadczące o tym, że potrzebujemy nieustającej definicji słowa „stabilność”.

Jesteśmy TIFF Collective, a nasze działania skupiamy na promowaniu fotografii we Wrocławiu. Stanowimy grupę, która posiada otwartą formułę i działa we współpracy z innymi podmiotami, stowarzyszeniami, inicjatywami i artystami. Tworzymy Międzynarodowy Festiwal Fotografii TIFF Festival oraz TIFF Center – przestrzeń rozwoju przez sztukę i fotografię. Organizujemy również działania edukacyjne, które funkcjonują pod wspólną nazwą TIFF Academy. Naszą misją jest rozwój przez fotografię jak największej i jak najbardziej zróżnicowanej grupy ludzi. Chcemy widzieć fotografię nierozerwalnie związaną z całym światem sztuki i przeciwstawiamy się zamykaniu jej w obrębie sztywnych granic medium.

www.tiff.wroc.pl
www.facebook.com/tifffestival
www.instagram.com/tifffestival