Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

III Ogólnopolskie Biennale Malarstwa Pejzaż Architektoniczny

Opublikowano 28 maja 2020

Celem Biennale jest prezentacja aktualnych poszukiwań i osiągnięć w dziedzinie twórczości malarskiej z lat 2018-2020. Pragniemy upowszechniać malarstwo poza centrami kulturalnymi i gospodarczymi. Chcemy przypominać i podkreślać temat dotyczący weduty, przestrzeni miejskiej, architektury modernizmu i szeroko rozumianego tematu architektury. Biennale otwarte jest na środowiska artystów profesjonalnych i studentów uczelni artystycznych oraz edukacji artystycznej.

Organizator:
Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku

Regulamin

Warunki uczestnictwa
1. Udział w wystawie ma charakter konkursowy. Organizatorzy zapraszają artystów profesjonalnych oraz studentów uczelni artystycznych i edukacji artystycznej (uzyskany licencjat)

2. Każdy z artystów może nadesłać maksymalnie trzy prace w zakresie malarstwa
Uwaga-ze względu na miejsce ekspozycji, prace oprawione w ramy szklane, prace w technice mozaiki lub blejtramy o ciężarze powyżej 3 kg., prace nie przygotowane do ekspozycji nie będą kwalifikowane przez organizatorów, nie przyjmujemy prac powyżej ok. 4 metrów kwadratowych !

3 . Dostarczone prace powinny być wyposażone w niezbędne elementy umożliwiające ich montaż i ekspozycję.

4. Opłatę uczestnictwa w wystawie w bezzwrotnej kwocie 50 zł. należy wpłacić na konto organizatora: Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej
nr rachunku:
89 2030 0045 1110 0000 0280 1900

5. Każdą z prac należy opisać na odwrocie: imię i nazwisko, tytuł pracy, data powstania, technika, wymiary, adres autora.

6. Autorzy zobowiązani są o dostarczenie życiorysu artystycznego
( ok. 10 zdań), fotografii każdej z prac nadesłanych do konkursu (fotografii prac zapisanych cyfrowo w formie plików JPG w rozdzielczości 300 DPI, o wielkości nie większej niż 1,5 MB, przeznaczonych do wykorzystania w drukach i do promocji III Ogólnopolskiego Biennale Malarstwa Pejzaż Architektoniczny, na adres : kontakt@okialbisztynek.pl Fotografie wykorzystane będą do katalogu przygotowanego w formie elektronicznej i opublikowanego na stronie www.okialbisztynek.pl

7. Autorzy przesyłają prace na koszt własny. Po zakończeniu wystawy prace zostaną odesłane na koszt autorów.

8. W przypadku niezakwalifikowania prac na wystawę wpisowe nie podlega zwrotowi.

9. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zaginięcie prac podczas wystawy, przesyłki lub uszkodzenie przesyłki z pracami, powstałe podczas transportu, zaginięcie prac z miejsca wystawy, prace podczas trwania wystawy nie są ubezpieczone przez organizatora.

10. Ekspozycja odbędzie sie we wnętrzu pokościelnym przy Aleii Niepodległości w Bisztynku

11. Lista artystów uczestniczących w wystawie pokonkursowej zostanie ogłoszona na stronie stronie www.facebook.com/BiennaleMalarstwaBisztynek/ w dniu 27 czerwca 2020 roku.
*Uwaga!
W związku z pytaniami dotyczącymi uczestnictwa w biennale, organizatorzy informują, iż dopuszczają możliwość zgłoszenia do udziału w konkursie także artystów nieposiadających obywatelstwa polskiego, ale w Polsce mieszkających i tworzących (Bisztynek 2020 rok ).

Kurator Biennale
– dr hab. Wioletta Jaskólska, prof.UWM

Nagrody
Jury powołane przez organizatorów zakwalifikuje prace na wystawę oraz przyzna Grand Prix i trzy nagrody regulaminowe. Przewiduje się także przyznanie wyróżnień honorowych. Werdykt Jury zostanie opublikowany na stronach www.okialbisztynek.pl, oraz na portalu społecznościowym www.facebook.com/BiennaleMalarstwaBisztynek/
-Grand Prix- 2.000 zł.
-I nagroda- 1.500zł
-II nagroda- 1.000zł
-III nagroda- 700 zł
wyróżnienie 300zł ( materiały malarskie)
-Przewiduje się także przyznanie wyróżnień honorowych

Terminy

Prace wraz z kserokopią dowodu wpłaty należy przesłać do 15 czerwca 2020 na adres: Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku ul. Ogrodowa 2, 11-230 Bisztynek, z dopiskiem III Ogólnopolskie Biennale Malarstwa Bisztynek/ Pejzaż Architektoniczny. Posiedzenie Jury odbędzie się w czerwcu 2020. Otwarcie wystawy nastąpi w dniu 18 lipca 2020 o godz.17:00. Odesłanie prac do końca września 2020 roku.

Regulamin i karta zgłoszenia konkursu dostępne są pod adresem: www.okialbisztynek.pl lub www.facebook.com/BiennaleMalarstwaBisztynek/

Nadesłane prace muszą być własnością autora. Przesłanie podpisanej karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu uczestnictwa w III Ogólnopolskim Biennale Malarstwa Bisztynek/Pejzaż Architektoniczny, Bisztynek 2020, oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i na udzielenie licencji organizatorom w zakresie publikacji nadesłanych prac.

Wszelkie informacje pod nr tel. 897188067 lub e-mail:kontakt@okialbisztynek.pl