Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy

Opublikowano 28 maja 2020

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza autorów prac magisterskich i rozpraw doktorskich obronionych na warszawskich uczelniach w 2019 roku do ubiegania się o Nagrodę Prezydenta za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy. Termin zgłoszeń został wydłużony do 19 czerwca br. z uwagi na sytuację epidemiologiczną. Dla osób zainteresowanych ubieganiem się o Nagrodę, poza drogą pocztową, stworzyliśmy możliwość elektronicznego zgłaszania prac.

Na adres: naukowa@um.warszawa.pl należy przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z podpisami oraz w wersji edytowalnej, a wymagane w regulaminie załączniki powinny być zapisane w formacie PDF. W przypadku zgłoszenia przesyłanego mailem, gdy łączna objętość przekracza 10MB, należy zapisać je w postaci linku do plików umieszczonych na dysku internetowym (tzw. chmurze). W przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej możliwe będzie poproszenie Państwa o dostarczenie podpisanej wersji papierowej formularza zgłoszeniowego we wskazanym terminie.

W załącznikach zaktualizowany regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy. Zachęcamy do promowania nagrody wśród absolwentów i pracowników Państwa jednostki.

Informacje znajdują się również na stronie: https://www.um.warszawa.pl/NP 

To już piąta odsłona konkursu. Od 2016 r. miasto wspiera w ten sposób zainteresowanie młodych badaczy Warszawą, włączając ich do dialogu na temat tożsamości i rozwoju stolicy. Szeroko zakreślone ramy tematyczne dają możliwość ubiegania się o Nagrodę badaczom reprezentującym wszelkie dziedziny i dyscypliny naukowe.

Tak jak poprzednio przy ocenie prac będą brane pod uwagę:
– umieszczenie problemu badawczego w kontekście rozwoju Warszawy;
– wartość naukowa pracy, w tym ogólna metodologia i sposób ujęcia problemu;
– wartość społeczna tj. wpływ wyników i wniosków badawczych na rozwój Warszawy w przypadku ich zastosowania;
– praktyczna możliwość wykorzystania wyników i wniosków badawczych w przedsięwzięciach realizowanych przez m.st. Warszawę.

Nagroda główna w kategorii rozpraw doktorskich wynosi 15 tys. złotych, a trzy wyróżnienia po 6 tys. zł. Laureat nagrody głównej za pracę magisterską otrzyma 7 tys. zł, a autorzy wyróżnionych prac po 3 tys. zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

· mailem: naukowa@um.warszawa.pl
· telefonicznie: 22 325 86 11
pon.-pt. w godz. 8.00-16.00