Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

FEINART The Future of European Independent Art Spaces in a Period of Socially Engaged Art

Opublikowano 3 czerwca 2020

Stypendia doktoranckie na projekty badawcze związane ze sztuką zaangażowaną społecznie i niezależnymi instytucjami artystycznymi na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Islandii. Sztuka zaangażowana społecznie ma na celu wprowadzanie zmian społecznych i politycznych poprzez rozmaite formy interdyscyplinarnej współpracy i wymiany pomiędzy artystami, osobami prywatnymi, społecznościami i instytucjami, z naciskiem na naukę poprzez partycypację oraz wspólne prowadzenie badań.

FEINART – The Future of European Independent Art Spaces in a Period of Socially Engaged Art to ambitna innowacyjna sieć szkoleniowa (Innovative Trainnig Network) wsparta przez program „Maria Skłodowska-Curie Horyzont 2020” i koordynowana przez University of Wolverhampton. Jej celem jest zapewnienie wysokiej jakości szkolenia dla 11 badaczek i badaczy rozpoczynających swoją karierę (ESR), którzy chcą się doktoryzować w dziedzinie sztuki zaangażowanej społecznie. Sieć obejmuje czterech Beneficjentów (University of Wolverhampton, UK – koordynator projektu; University of Edinburgh, UK; Zeppelin University, Niemcy; University of Iceland, Islandia) oraz siedem Organizacji Partnerskich (Tensta Konstall, Szwecja; BAK, Holandia; State of Concept, Grecja; W-Est, Włochy; Tranzit.ro, Rumunia; oraz Icelandic Academy of the Arts, Islandia). Ze strony polskiej w projekcie bierze udział Biennale Warszawa, a w radzie projektu zasiada wykładowca WZKW dr Kuba Szreder.

Jest to pierwsza finansowana przez UE sieć zapewniająca szeroki wachlarz interdyscyplinarnych programów szkoleniowych na rzecz niezależnego rozwoju i produkcji sztuki zaangażowanej
społecznie w Europie. Stwarza zatem ogromną szansę na prowadzenie nowych badań nad wspieraniem i rozpowszechnianiem sztuki zaangażowanej społecznie, z istotnymi implikacjami
dla przyszłości finansowania sektora sztuki niezależnej ze środków publicznych. Program szkoleniowy pozwoli przeprowadzić obszerną krytyczną analizę i zapewnić dane na temat współczesnej roli, wpływu i dystrybucji sztuki zaangażowanej społecznie, co będzie stanowiło podstawę do tworzenia rekomendacji dotyczących państwowego wsparcia dla sztuki wykraczających poza tradycyjne funkcje muzeów. Będzie to zarazem nieoceniony głos w debacie wokół sztuki, demokracji i sfery publicznej. Przyjęci do programu kandydaci i kandydatki rozpoczną 3-letni program doktorski w obszarze sztuki zaangażowanej społecznie i sektorze sztuki niezależnej, w ramach jednego z trzech następujących interdyscyplinarnych obszarów tematycznych: sztuka i filozofia polityczna; studia kuratorskie/zarządzanie sztuką oraz teoria i praktyka sztuki. Programy te umożliwią przeprowadzenie wszechstronnych studiów akademickich i nieakademickich oraz zdobycie umiejętności menadżerskich.

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń: 30 czerwca 2020
Więcej szczegółów na: http://feinart.org


Źródło informacji:
https://biennalewarszawa.pl/feinart/